ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13-14 ມັງກອນ 2020 ໂຮງຮຽນສາທາລະນະສຸກແຂວງຄໍາມ່ວນໄດ້ຈັດສົ່ງນັກສຶກສາລະບົບຊັ້ນສູງພະຍາບານສາຍຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຊັ້ນສູງສາຍພະດຸງຄັນ ປີ II ຮຸ້ນທີ 2 ລົງປະຕິບັດຢູ່ຊຸມຊົນທີ່ບ້ານພົງ ເມືອງຫີນບູນ ແລະ ບ້ານສົ້ມ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໂດຍການນໍາພາຂອງທ່ານ ດຣ. ສົມເພັດ ສຸວັນນະລາສີ ຮອງອຳນວຍການໂຮງຮຽນສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ສຳລັບເມືອງຫີນບູນເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ເທວາ ສີໂສພາ ຮອງເຈົ້າ ເມືອງຫີນບູນ ແລະ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟເຂົ້າຮ່ວມໂດຍທ່ານ ບຸນສີ ພົມມະໄຊ ເຈົ້າເມືອງເຊບັ້ງໄຟ, ມີບັນດາທ່ານຕາງໜ້າຈາກພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ , ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງພ້ອມດ້ວຍຄູ-ອາຈານ , ນັກສຶກສາ , ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.

ເຊິ່ງພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຜ່ານການຮຽນພາກທິດສະດີຢູ່ໂຮງຮຽນສາທາລະນະສຸກແຂວງ ແລະ ຝຶກປະຕິບັດງານຕົວຈິງຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງແລ້ວນັກສຶກສາ ກໍ່ຈະໄດ້ລົງຝຶກປະຕິບັດງານຕົວຈິງຢູ່ຊຸມຊົນຕາມຫຼັກສູດທີ່ທາງໂຮງຮຽນໄດ້ວາງອອກໂດຍປະຕິບັດຕາມຄຳຂວັນທີ່ວ່າ “ທິດສະດີຕ້ອງໄປຄຽງຄູ່ກັບພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ” ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາສາມາດຮູ້ຈັກໂຄງສ້າງການຈັດຕັ້ງພື້ນຖານ, ສາມາດຊອກຮູ້ປະສົບການໃນວຽກງານຕ່າງໆ, ສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຊອກຮູ້ບັນຫາຂອງຊຸມຊົນ, ວິເຄາະບັນຫາສຸຂະພາບໃນຊຸມຊົນ, ການພັດທະນາໂຄງ ການ, ການແກ້ໄຂບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ເນັ້ນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ, ຮູ້ຈັກກັບສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນໃນການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ານຕ່າງໆ ລວມເຖິງປັດໃຈຈາກສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບ, ການວິເຄາະນະໂຍບາຍດ້ານສຸຂະພາບ ທີ່ສຳພັນກັບບົດບາດພະດຸງຄັນໃນຊຸມຊົນ, ວຽກງານສຸຂະພິບານສິ່ງ ແວດລ້ອມ, ໂພສະນາການ ແລະ ການລະບາດຂອງພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມລະດູການ, ວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບປ້ອງກັນພະຍາດ, ການດູແລສຸຂະພາບຂອງແມ່ໃນໄລຍະຖືພາ, ໃນໄລຍະເກີດ ແລະ ຫຼັງເກີດ, ດູແລເດັກເກີດໃໝ່, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ ລວມເຖິງການໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ໄວໜຸ່ມ ແລະ ແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນ ດ້ວຍການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

ສຳລັບການລົງປະຕິບັດຢູ່ຊຸມຊົນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 4 ອາທິດ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 13 ມັງກອນ ຫາ ວັນທີ 7 ກຸມພາ 2020 ເຊິ່ງມີນັກສຶກສາຈຳນວນທັງໝົດ 51 ຄົນ. ໃນນັ້ນສຳລັບສາຍພະຍາບານ ທີ່ລົງປະຕິບັດຢູ່ບ້ານພົງ ເມືອງຫີນບູນ ຈຳນວນ 29 ຄົນ ແລະ ສາຍພະດຸງຄັນ ທີ່ລົງປະຕິບັດຢູ່ບ້ານສົ້ມ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ຈຳນວນ 22 ຄົນ.

Medialaos Khammouane