ມີເດຍລາວແຂວງອຸດົມໄຊ ຂ່າວ: ແສງອາທິດ ກວດແກ້: ອ່ຽງຄຳ ວິລະສັກ
ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສົກຮຽນ 2020-2021 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການ ສົກຮຽນ 2021-2022 ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 9 ກັນຍານີ້ ທີ່ສະໂມສອນໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ເພັດພະລັງ ປັນຍາວົງ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ມີ ທ່ານ ສົມສະໜິດ ສຸດທິວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຂະແຫນງອາຊີວະສຶກສາ, ຄະນະອໍານວຍການ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພະນັກງານຄູ-ອາຈານ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມປະຊຸມ ໄດ້ສະຫຼຸບຕີລາຄາຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຮຽນ-ການສອນ ຕະຫຼອດໄລຍະ 1 ສົກຮຽນຜ່ານມາ ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການ ສົກຮຽນ 2021–2022 ເຊິ່ງຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານ. ສົກຮຽນ 2020-2021 ໂຮງຮຽນ ມີພະນັກງານ ແລະ ຄູ-ອາຈານ ທັງໝົດ 74 ຄົນ, ຍິງ 19 ຄົນ, ມີນັກສຶກສາທັງໝົດ 1.132 ຄົນ, ຍິງ 313 ຄົນ, ໃນນີ້ ມີນັກສຶກສາພາກປົກກະຕິ ຈຳນວນ 968 ຄົນ, ຍິງ 241 ຄົນ, C1 ມີ 85 ຄົນ, ຍິງ 39ຄົນ ແລະ ນັກຮຽນສາມັນວິຊາຊີບ ມ6 ມີ 79 ຄົນ, ຍິງ 33 ຄົນ, ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ຂອງຕົນ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງວິທະຍາໄລ ແລະ ໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາວາງອອກ, ປະກອບມີ 3 ພະແນກຄູ້ມຄອງ ຄື: ພະແນກຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງພະນັກງານ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງວິຊາການ ແລະ ພະແນກຄຸ້ມຄອງກິດຈະການນັກສຶກສາ, ມີ 7 ພະແນກ ວິຊາສະເພາະ ຄື: ພະແນກວິຊາກໍ່ສ້າງ-ເຄຫາສະຖານ, ພະແນກວິຊາຊ່າງໄມ້-ເຟີນີເຈີ, ພະແນກວິຊາລົດຍົນ, ພະແນກວິຊາໄຟຟ້າເຕັກນິກ, ພະແນກວິຊາປູກຝັງ, ພະແນກວິຊາລ້ຽງສັດ ແລະ ອາຫານການໂຮງແຮມ. ໄດ້ຈັດຕັ້ງ ການຮຽນ-ການສອນ ໃນ 9 ສາຂາວິຊາສະເພາະ ຄື: ສາຂາວິຊາກໍ່ສ້າງ, ສາຂາວິຊາຊ່າງໄມ້, ສາຂາລົດຍົນ, ສາຂາໄຟຟ້າ, ສາຂາປູກຝັງ, ສາຂາລ້ຽງສັດ, ສາຂາບໍລິການອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມ, ສາຂາບໍລິການທ່ອງທ່ຽວແລະເດີນທາງ, ສາ ຂາບໍລິການສ່ວນໜ້າ ແລະແມ່ບ້ານ. ໄດ້ຈັດການຮຽນ-ການສອນ ທັງໃນລະບົບແລະນອກລະບົບ ຄື: ຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ, ສາມັນວິຊາຊີບ ໃນລະດັບ C1 – C5.

ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ເອກະສານຈໍານວນຫນຶ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ບົດສະຫຼຸບປະຈໍາສົກຮຽນ 2020-2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການສົກຮຽນ 2021 – 2022, ທົບທວນຄືນແຜນພັດນາ 5ປີ 2021-2025, ຂໍ້ກໍານົດ ນະໂຍບາຍຂອງໂຮງຮຽນສະບັບປັບປຸງ, ຂໍ້ກໍານົດການເກັບເງິນຮ່ວງຕ່າງໆ ຂອງໂຮງຮຽນ ປະຈໍາສົກ 2021-2022, ລະບຽບນັກສຶກສາ ແລະ ລະບຽບຫໍພັກ ສະບັບປັບປຸງ, ແຜນກິດຈະກໍາພາກປະຕິບັດ ແລະ ປະຕິທິນ ການຮຽນ-ການສອນ ສົກຮຽນ 2021–2022, ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຫນ້າວຽກຂອງຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ບັນດາພະແນກ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2021-2022, ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ຜ່ານມະຕິກອງປະຊຸມ 3 ພະແນກຄຸ້ມຄອງ ແລະ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບົດມອບວຽກຂອງຜູ້ອໍານວຍການ ສົກຮຽນ 2021-2022.