ໜັງສືແຈ້ງເຕືອນຈາກ ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳ ສ.ເກົາຫລີ, ສະບັບເລກທີ 167/ສລຊ.ກສ.20, ທີ່ເຊອູນ, ລົງວັນທີ 25 ກຸມພາ 2020
ເຖິງບັນດານັກສຶກສາ, ຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານຊາວລາວທີ່ອາໄສຢູ່ ສ.ເກົາຫລີ ເລື່ອງການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໂລກປອດອັກເສບຈາກເຊື້ອໄວຣັດໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19) ໃນ ສ.ເກົາຫລີ