​ການຮ່ວມມືໃນໄລຍະໃໝ່ ລະຫວ່າງລັດ​ຖະ​ບານ ສ​ປ​ປ ລາວ ແລະ ອົງ​ການ ສ​ປ​ຊ ສຳ​ລັບ​ເດັກ (UNICEF) 2022-2026

0
310

ໃນວັນທີ 18 ທັນວາ 2020 ທີ່ ສູນຝຶກອົບຮົມສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ແລະ ອົງການ ສປຊ ສຳລັບເດັກ (UNICEF) ໄດ້ຈັດກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ກ່ຽວ​ກັບແຜນງານ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໄລ​ຍະ​ໃໝ່ ລະ​ຫວ່າງລັດ​ຖະ​ບານ ສ​ປ​ປ ລາວ ແລະ ອົງ​ການ ສ​ປ​ຊ ສຳ​ລັບ​ເດັກ (2022-2026) ແລະ ທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ປະຈຳປີ 2020 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ  ທ່ານປອ. ກິ​ແກ້ວ ຈັນທະ​ບູຣີ, ຮອງລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະຊວງ​ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ປະທານຮ່ວມ ທ່ານ ດຣ. Pia Rebello Britto ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ສປຊ ສໍາລັບເດັກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອເລີ່ມຂະບວນການສ້າງແຜນງານ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໄລ​ຍະ​ໃໝ່ ລະ​ຫວ່າງລັດ​ຖະ​ບານ ສ​ປ​ປ ລາວ ແລະ ອົງ​ການ ສ​ປ​ຊ ສຳ​ລັບ​ເດັກ 2022-2026 ແລະ ທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຜ່ານມາປະຈຳປີ 2020 ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ.

ທ່ານ ນາງ ດຣ Pia Rebello Britto ໄດ້ກ່າວວ່າ:  “ໃນການວາງແຜນສຳລັບອະນາຄົດຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ ວິໄສທັດ ຂອງພະນະທ່ານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ເຊິ່ງພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເກີດຄົບຮອບ 100 ປີ ຂອງພະນະທ່ານ ໄປໃນວັນທີ 13 ທັນວາ ທີຜ່ານມາ ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເດັກທຸກຄົນໃນປະເທດລາວ, ເເຜນງານການຮວມມືໄລະຍະໃໝ່ລະຫວ່າງລັດຖະບານເເຫ່ງ ສປປ ລາວ ເເລະ ສປຊ ສໍາລັບເດັກ ຈະສຸມໃສ່ສາມປັດໃຈເປັນພິເສດ: ຄວາມສະເໝີພາບ, ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງລະບົບ ເເລະ ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບເດັກ ເເລະ ໄວໜຸ່ມ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການປືກສາຫາລືຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ກົງໄປກົງມາ ໂດຍການຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອປັບປຸງແຜນງານການຮ່ວມມື ໃນສົກປີ 2020 ນີ້ ເຊີ່ງເປັນປີທ້າຍສະໄໝ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານການຮ່ວມມື (2017-2021) ແລະ ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໄດ້ໃນ​ການ​ສ້າງ​ແຜນ​ງານ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໄລ​ຍະໃໝ່ 2022-2026 ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນດີຂື້ນກ່ວາເກົ່າ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນໃສ່ວຽກງານການພັດທະນາເດັກນ້ອຍໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນໂດຍສຸມໃສ່ວຽກ ງານການວາງແຜນ, ການຂື້ນງົບປະມານ, ການປະສານງານ ແລະ ການຕິດຕາມລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖີງ ແລະ ໃຫ້ມີ ການນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການກໍານົດເປົ້າໝາຍຈຸດສຸມ ເຂົ້າໃນການວາງແຜນທີ່ດີ ເປັນເຈົ້າການໃນການວາງແຜນຮ່ວມ​ກັນໃຫ້ແທດເໝາະ ແລະ  ເໝາະສົມກັບຄວາມອາດສາມາດ, ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶງເຖິງເວລາທີ່ມີຈຳກັດ ພ້ອມທັງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ມີການຕິດ ຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການສັງເກດຕີລາຄາແຕ່ລະໄລຍະ (​ໄຕ​ມາດ 06 ເດືອນ); ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງແຜນງານ/ໂຄງການ ແລະ ການເງິນໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມງານ (IPs) ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະຫນັບສະຫນູນ ຈາກອົງການ ສປຊ ສຳລັບເດັກ; ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ ທັງເປັນເຈົ້າການໃນການວາງແຜນຮ່ວມ​ກັນໃຫ້ສອດຄອງ ແລະ ກົມກ່ຽວກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງ​ຂະ​ແໜງການ; ສືບຕໍ່​​​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ຕິດຕາມ​, ຊຸກຍູ້ ​ແລະທົບ​ທວນການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດແຜນງານ/ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບການ​ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ ຈາກອົງການ ສປຊ ສຳລັບເດັກ, ປະຈໍາໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳປີ ພ້ອມ​ທັງ​ລົງ​ຕິດຕາມ​, ຊຸກຍູ້ ​ແລະ ຢ້ຽມຢາມ​ໄປ​ພ້ອມໆ ກັນ ໄລຍະຜ່ານ​ມາແຜນ​ງານການຮ່ວມ​ມື​ດັ່ງກ່າວ ​ແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນສະຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ ​​ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ກໍ່ຄືເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໂດຍສະເພາະ (SDG 4 ແລະ 5) ​ໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງສາທາລະນະ​ສຸກ, ກະຊວງສື​ກສາທິການ ​ແລະ ກິລາ​,​ ກະຊວງ​ແຮງ​ງານ ​ແລະ​ ສະຫວັດດີ​ການ​ສັງຄົມ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງຖະ​ແຫຼງຂ່າວ, ​ວັດທະນະທຳ ​ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ອົງການໄອຍະການ ປະຊາຊົນສູງສຸດ, ສານປະຊາຊົນ, ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ