ມິເດຍລາວແຂວງໄຊຍະບູລີ ຂ່າວ:ບຸນທີ ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ເຜິຍແຜ່ແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາປີ 2021 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ່ 25 ກຸມພາ ປີ 2021 ນີ້ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມປະຊຸມພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ວັນດາວ ແວວທະນັດສີ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງ. ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ ກໍາມະການສູນກາງພັກ ເລຂາພັກແຂວງ ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຫົວໜ້າ,ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການ, ກົມກອງ,ຮອງເຈົ້າເມືອງ,ຫົວໜ້າ ຮອງຫົວໜ້າດ່ານສາກົນ,ກອງພາສີIII, ຫົວໜ້າ,ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ການເງິນ 11 ເມືອງ, ນັກທຸລະກິດ, ນັກປະກອບການ ທາງດ້ານທະນາຄານ ພ້ອມດ້ວຍ ພະນັກງານລັດຖະກອນ ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກການເງິນ ຈາກພະແນກການຂອງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ວັນດາວ ແວວທະນັດສີ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລາຍຮັບ – ລາຍຈ່າຍ ໃນ 1 ປີ ຜ່ານມາ ໂດຍລວມເຫັນວ່າພົບຄວາມຍຸ້ງຍາກ ຍ້ອນພະຍາດລະບາດພະຍາດໂຄວິດ 19 ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຫຼຸດຖອຍລົງ ອັນໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນ ຕໍ່ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຊັກຊ້າ ບວກກັບໜີ້ສິນເງິນຢືມລ່ວງໜ້າ ໃນລະບົບຄັງເງິນແກ່ຍາວ ຫຼາຍປີ ແລະ ແຂວງພວກເຮົາ ເຊິ່ງເປັນແຂວງຂາດດຸນງົບປະມານລາຍຮັບບໍ່ກຸ້ມລາຍຈ່າຍເຖິງ 52 – 55% ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເບີກຈ່າຍງົບປະມານຮ່ວງຕ່າງໆຊັກຊ້າ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ພາຍໃຕການຊີ້ນໍາໆພາຂອງສາຍຕັ້ງ ກໍ່ຄືອົງການປົກຄອງແຂວງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ການຈັດຕັ້ງແຜນ ລາຍຮັບ – ລາຍຈ່າຍ ປະຈໍາປີ 2020 ມີຜົນສໍາເລັດ ແລະ ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ ເຊິ່ງສະແດງອອກ ໃນ ໜຶ່ງປີຜ່ານມາ ແຂວງໄຊຍະບູລີສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ ລວມທັງພູດສູນກາງປະຕິບັດຢູ່ແຂວງ 1.104 ຕື້ກວ່າກີບ, ເທັ່າກັບ 105,31% ຂອງແຜນເບື້ອງຕົ້ນ,ທຽບໃສ່ແຜນດັດແກ້ເທົ່າກັບ 99,08%, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນເທົ່າກັບ 120,87%, ໃນນີ້ພູດສູນກາງປະຕິບັດໄດ້ 895,12 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 112,90% ຂອງແຜນເບື້ອງຕົ້ນ,ທຽບໃສແຜນດັດແກ້ເທົ່າກັບ 95,70%, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເທົ່າກັບ127,92%, ລາຍຮັບພາຍໃນປະຕິບັດໄດ້ 208,90ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 81,76% ຂອງແຜນເບື້ອງຕົ້ນ, ທຽບໃສ່ແຜນດັດແກ້ເທົ່າກັບ 116,76%, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງປີຜ່ານມາ ເທົ່າກັບ 97,76% ໃນນີ້ສວຍສາອາກອນປະຕິບັດໄດ້ 202,70 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 80,41% ຂອງແຜນເບື້ອງຕົ້ນ, ທຽບໃສ່ແຜນດັດແກ້ເທົ່າກັບ 116,16%, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເທົ່າກັບ 97,99%, ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດປະຕິບັດໄດ້ 6,15 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 141,52% ຂອງແຜນການປີທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເທົ່າກັບ 93,08%, ລາຍຮັບຄຸ້ມຄອງພັດທະນາວິສາຫະກິດແລະ ປະກັນໄພປະຕິບັັັັັັັັັັັັັັັັັັັັດໄດ້ 40 ລ້ານກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 80,04% ຂອງແຜນການປີທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເທົ່າກັບ 20,08% ລາຍຮັບດຸ່ນດ່ຽງຈາກສູນກາງປະຕິບັດໄດ້ 327,04 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 115,51% ຂອງແຜນເບື້ອງຕົ້ນ,ທຽບໃສ່ ແຜນດັດແກ້ເທົ່າກັບ 95,89%, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ ເທົ່າກັບ 103,27%, ສ່ວນການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍປະຕິບັດໄດ້ 496,19 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 92,12% ຂອງແຜນເບື້ອງຕົ້ນທຽບໃສ່ ແຜນດັດແກ້ເທົ່າກັບ98,07% ທຽບໃສ່ໄລຍະຍະດຽວກັນເທົ່າກັບ 98,02% ໃນນີ້ຈ່າຍເງິນເດືອນ, ອຸດໜູນ ນະໂຍບາຍ,ຈ່າຍບໍລິຫານ, ຈ່າຍດັດສົມສົ່ງເສີມ, ຈ່າຍເງິນແຮ,ຈ່າຍຊື້ໃໝ່, ຈ່າຍລົງທຶນ.
ທ່ານ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າສົກປີ 2021 ຕົວເລກແຜນລາຍຮັບ – ລາຍຈ່າຍ ທີ່ກະຊວງການເງິນມອບໃຫ້ທັງໝົດ 1.065,36 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເທົ່າກັບ 95,43% ລຸດລົງ 4,57% ແລະ ເພີ່ມແຜນສູ້ຊົນ ຂອງແຂວງ 5,50 ຕື້ກີບ, ລວມແຜນລາຍຮັບສູ້ຊົນທົ່ວແຂວງທັງໝົດ 1.070,86ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາ ເທົ່າກັບ 96,11% ໃນນີ້ລາຍຮັບພູດສູນກາງ 840,86 ຕື້ກີບ. ທຽບໃສ່ແຜນ ປີຜ່ານມາເທົ່າກັບ 89,84%ຫຼຸດລົງ 10,16%, ລາຍຮັບ ພູດທ້ອງຖິ່ນ ແຜນກະຊວງ ການເງິນມອບໃຫ້ 224,50 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເທົ່າກັບ 125,48% ເພີ່ມຂຶ້ນ 25,48% ແລະ ເພີ່ມແຜນສູ້ຊົນຂອງແຂວງ 5,50 ຕື້ກີບ ລວມແຜນລາຍຮັບສູ້ຊົນ ພູດທ້ອງຖິ່ນທັງໝົດ 230 ຕື້ກີບ. ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເທົ່າກັບ 128,56%, ໃນນັ້ນລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ 225 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ ແຜນປີຜ່ານມາເທົ່າກັບ 128,93%, ເພີ່ມຂຶ້ນ 28,93% ລາຍຮັບຊັບສິນ 4,95 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເທົ່າກັບ 113,79% ເພີ່ມຂຶ້ນ 13,79%, ລາຍຮັບຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ປະກັນໄພ 0,05 ຕື້ກີບ. ດ້ານລາຍຈ່າຍສົກງົບປະມານປີ 2021 ມີທັງໝົດ 477,97ຕື້ກີບ ບໍລວມລາຍຈ່າຍການລົງທຶນຂອງສານ, ໄອຍະການ, ປກສ ແລະ ສາມຂະແໜງສາຍຕັ້ງການເງິນ. ທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາ ເທົ່າກັບ 94,46 ຫຼຸດລົງ 5,54% ໃນນີ້ຈ່າຍເງິນເດືອນ, ຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ ນະໂຍບາຍ, ຈ່າຍບໍລິຫານ, ຈ່າຍດັດສົມສົ່ງເສີມ, ຈ່າຍເງິນແຮ, ຈ່າຍຊື້ໃໝ່.