ຂໍ້ມູນອາຫານ 10 ຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ອາຍຸເຮົາສັ້ນ ສະຫຼຸບໄວ້ດັ່ງນີ້:

  1. ອາຫານທີ່ມີລົດເຄັມ
  2. ອາຫານທີ່ລົດຫວານ
  3. ອາຫານປະເພດປີ້ງ ຫຼື ຮົມຄັວນ
  4. ອາຫານທີ່ມີສານອັນຟ່າທ໊ອກຊິວ ເຊີ່ງເປັນສານກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງ ເຊັ່ນ ຖົ່ວລິສົງປົນ ທີ່ເກັບໄວ້ດົນ
  5. ອາຫານປະເພດມັນຫຼາຍເຊັ່ນ: ຂາໝູ ແລະ ແກງກະທິ ເປັນຕົ້ນ
  6. ອາຫານທີ່ໃຊ້ສີປຸງແຕ່ງ
  7. ອາຫານທີ່ມີລົດເຜັດຫຼາຍ
  8. ອາຫານສຸກໆ ດິບໆ
  9. ອາຫານປະເພດຈືນ ຖ້າໃຊ້ນໍ້າມັນເກົ່າ (ໃຊ້ຈືນມາຫຼາຍເທື່ອ) ເຊັ່ນ: ຈືນກ້ວຍ ຈືນມັນ ຈືນປາ ແລະ ຈືນຊີ້ນຕ່າງໆ
  10. ອາຫານປະເພດດອງ ແລະ ອາຫານທີ່ເກັບໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນດົນ