ຈາກເຫດການໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ມາຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 2 ກັນຍາ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້າ ມາຮອດວັນທີ6ກັນຍາ 2019 ນີ້ ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ໄດ້ໄຫຼເຂົ້າຖ້ວມບ້ານເຮືອນຂອງປະຊາຊົນຊາວເມືອງ ປະທຸມພອນ ທີ່ຢູ່ລຽບຕາມແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ສາຍນໍ້າຫ້ວຍຕ່າງໆ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 58 ບ້ານແລ້ວ ມີປະຊາຊົນໄດ້ຮຫບຜົນກະທົບທັງໝົດ 4.017 ຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະບ້ານທີ່ນອນຢູ່ໃນກຸ່ມດອນແດງຄື: ບ້ານສີຈັນໂທ,ບ້ານຫົວດອນ, ບ້ານສີມຸງຄຸນ, ບ້ານເປືອຍລ້າວ ແລະ ບ້ານບຸ່ງຄໍາ ທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມຢ່າງໜັກນ່ວງ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຈໍານວນບໍ່ໜ່ອນ ຂາດນໍ້າກິນ ນໍ້າໄຊ້ ລວມເຖິງທີ່ຢູ່ອາໃສ,

ນອກນັ້ນຍັງມີບ້ານທີ່ຢູ່ລຽບຕາມແຄມຂອງ ເຊັ່ນ: ບ້າບຜັກແພວ, ບ້ານໝໍ້ພຸ, ບ້ານບັງລຽງ, ບ້ານປາກຫ້ວຍ, ບ້ານ, ບ້ານນໍ້າໃສທ່າ,ບ້ານມ່ວງ, ບ້ານປາກຕວຍ, ບ້ານຄອນນ້ອຍ, ບ້ານໂຕະໂມະທ່າ, ບ້ານປະທຸມພອນ, ບ້ານຫ້ວຍໄຜ່, ບ້ານໜອງບົວໃຫຍ່, ໜອງບົວນ້ອຍ, ບ້ານບຸ່ນ, ບ້ານພອງເພາະ, ບ້ານກວ້າງ, ປາອາວ ແລະ ຫ້ວຍຍາງ ເຊິ່ງມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນເມືອງ ກໍ່ໄດ້ອົບພະຍົບປະຊາຊົນອອກຈັກຈຸດສ່ຽງໄພແລ້ວ ຈໍານວນ 395 ຄອບຄົວ, ລວມມີ 1.814 ຄົນ ໂດຍໄດ້ພັກອາໃສຢູ່ຈຸດຕ່າງໆ ຕາມບ້ານທີ່ຢູ່ລຽບສາຍທາງເລກທີ13 ໃຕ້ ເປັນຕົນ ສູນອົບພະຍົບ ທາງເຂົ້າບ້ານຜັກແພວ, ໂຮງຮຽນບ້ານຫຼັກ34, ໂຮງຮຽນບ້ານເຜົ່າສໍາພັນ ຫຼັກ36, ຄ້າຍທະຫານເຂດບ້ານພອງເພາະ, ຄ້າຍຫະຫານເຂດບ້ານປະອາວ ແລະ ຈຸດປໍ້ານໍ້າມັນເຂດບ້ານຫ້ວຍຍາງ.