ເປັນອີກວຽກໜຶ່ງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງຄຳນຶງກ່ຽວກັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ອາດຈະເກີດອັນຕະລາຍຫາກມີ ການຮົ່ວໄຫຼ ຫຼື ຖືກນ້ຳ ໂດຍສະເພາະທີ່ມີໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມຍິ່ງຕ້ອງເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ມີວິທີ ບໍລິຫານຈັດການໃຫ້ດີເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ປະສົບໄພພິບັດ ແລະ ຮັກສາເຄື່ອງໃຫ້ນຳ ໃຊ້ຍາວນານ.

ກຳລັງເຄື່ອນຍ້າຍໝໍ້ນັບໄຟ

ນັບແຕ່ວັນທີ 4 ກັນຍາ 2019 ທ່ານ ທອງແດງ ພົມມະວົງສາ ຫົວໜ້າສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງມູນລະປະໂມກ ແຂວງຈຳປາສັກ, ທ່ານ ໄພວັນ ພິມພາວັນ ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການ ໄຟຟ້າ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການພາຍໃນສູນ ໂດຍເລີ່ມປະຕິບັດການຍົກຍ້າຍໝໍ້ນັບ ໄຟຂຶ້ນສູ່ພື້ນທີ່ສູງໆກວ່າເກົ່າ ຄາດວ່າຈະດຳເນີນໄປຮອດວັນທີ 8 ກັນຍາ 2019 ຈຶ່ງຈະສຳເລັດ

ເພື່ອປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າ ເຂດເໜືອແມ່ນເລີ່ມຈາກ ບ້ານໄຄ້ດ່ຽວ ຫາ ບ້ານທ່າຄໍ້, ເຂດໃຕ້ເລີ່ມຈາກບ້ານຊຽງຫວາງ ຫາ ບ້ານເວີນຍາງ ລົງເຄື່ອນຍ້າຍທັງໝົດ ຈຳ ນວນ 548 ໜ່ວຍ, ຈຳນວນ 14 ບ້ານ ຖ້າລະດັບນ້ຳເພິ່ມຂຶ້ນອີກ ຈະມີແຜນສືບຕໍ່ໃນບ້ານອື່ນ ພາຍໃນເມືອງ.