ນີ້ແມ່ນຄວາມຕັດສິນໃຈອັນສູງສົ່ງ ຂອງຄະນະປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂໄພພິບັດ ແຂວງ ອັດຕະປື ເຊິ່ງນຳໂດຍ ທ່ານ ນາງ ບຸນນານ ບຸນນະແສງ ພ້ອມຄະນະນໍາກ່ຽວຂ້ອງນີ້ ເຊິ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ ແລະ ສຳເລັດພາລະກິດໃນການນຳໃຊ້ລົດຕ໋ອກໆເດີນທາງລົງຢາຍເຄື່ອງຊ່ວຍເຫື່ອໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບໄພ ຢູ່ເມືອງໄຊເສດຖາ, ໃນການເດິນດ້ວຍລົດຄັນນີ້ ແມ່ນວັນທີ 6 ກັນຍາ 2019 ສາມາດໄປໄກໄດ້ເຖິງ 3 ບ້ານ ຄື ບ້ານ ທ່າລານ;

ບ້ານ ຫາດສະຕີ ແລະ ບ້ານ ແກ້ງໄຊ ເຄື່ອງທີ່ນຳມາຊ່ວຍເຫລືອ ມີນໍ້າດື່ມ, ເຂົ້າກະປັອງ, ໝີ່, ປາ ແລະ ປັອງເຄື່ອງນຸ່ງຈໍານວນໜຶ່ງ.