ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກກະຊວງຍຸຕິທໍາ ຄັ້ງທີ V ໄດ້ເປີດຂຶ້ນ ແລະ ສຳເລັດໃນວັນທີ 18 ພະຈິກນີ້, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ສະຫາຍ ໄຊສີ ສັນຕິວົງ ກໍາມະການສູນກາງພັກ ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງສະຫາຍ ແສງນວນ ໄຊຍະລາດ ເລຂາທິການສູນກາງພັກ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ມີສະຫາຍ ຮອງເລຂາ, ຄະນະປະຈໍາ, ຄະນະບໍລິຫານງານພັກກະຊວງ, ແຂກຖືກເຊີນຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ສະຫາຍ ໄຊສີ ສັນຕິວົງ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານບົດລາຍງານແຜນພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງຍຸຕິທຳ 5 ປີ (2016-2020) ແລະ ແຜນພັດທະນາວຽກງານ 5 ປີ 2021-2025 ວ່າ: ຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຍຸຕິທໍາ 5 ປີ ຜ່ານມາ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ, ການກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນນິຕິກໍາວຽກງານກົດໝາຍ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ຈໍານວນ 84 ສະບັບ (ກົດໝາຍໃໝ່ 34 ສະບັບ, ກົດໝາຍປັບປຸງ 50 ສະບັບ), ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 80% ຂອງແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ 5 ປີ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ. ໃນນັ້ນ, ມີກົດໝາຍ 9 ສະບັບ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ, ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງລັດຖະບັນຍັດຈໍານວນ 5 ສະບັບ; ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງດໍາລັດຈໍານວນ 119 ສະບັບ ແລະ ຮ່າງນິຕິກໍາອື່ນໆ.

ນອກຈາກນີ້, ໄດ້ຊີ້ນໍາບັນດາພະແນກຍຸຕິທໍາແຂວງ, ຫ້ອງການຍຸຕິທໍາເມືອງ ພະຍາຍາມເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໃນການກວດກາຮ່າງນິຕິກໍາ, ການອອກລະບຽບການຕ່າງໆ; ຊຸກຍູ້ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າປະກອບຄໍາເຫັນເຂົ້າໃສ່ບັນດາຮ່າງກົດໝາຍ. ວຽກງານການກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນນິຕິກໍາໄດ້ສຸມໃສ່ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ຮ່າງສັນຍາສໍາປະທານ-ສັນຍາໂຄງການສໍາຄັນທີ່ລັດໃຫ້ສໍາປະທານ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມການລົງທຶນກັບເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ 196 ສະບັບ, ລວມມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 10 ຕື້ໂດລາ, ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງນິຕິກໍາ ໄດ້ຈໍານວນ 2 ກໍລະນີ ຊຶ່ງເປັນການສະເໜີຈາກບຸກຄົນ, ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍເປັນນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ສ້າງຄູ່ມືພື້ນຖານໃນການວິເຄາະວິໄຈຮ່າງສັນຍາ ແລະ ການອອກຄໍາເຫັນ ທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ສ້າງຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຄູ່ມືການປະເມີນຜົນນິຕິກໍາສໍາເລັດໂດຍພື້ນຖານ ແລະ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້ຮັບເອົາແຜນພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງຍຸຕິທໍາໄລຍະ 2021-2025 ໂດຍຂະແໜງຍຸຕິທໍາໄດ້ກໍານົດ 4 ຈຸດໝາຍ ແລະ 7 ທິດທາງຕົ້ນຕໍຄື: ໄດ້ກໍານົດເອົາການພັດທະນາກົດໝາຍໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ເອກະພາບ, ກົມກຽວ, ຈະແຈ້ງ, ເຊື່ອຖືໄດ້, ຄາດຄະເນໄດ້, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.

ການສ້າງ ແລະ ບູລະນະກົດໝາຍ ຕ້ອງຮັບປະກັນການຂະຫຍາຍພື້ນຖານເສດຖະກິດຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ ແລະ ຮັບປະກັນການປະຕິບັດສິດທິບຸກຄົນ, ສິດເສລີພາບປະຊາທິປະໄຕຂອງພົນລະເມືອງ, ປະກອບສ່ວນນໍາເອົາປະເທດຊາດກ້າວຂຶ້ນຕາມທິດທີ່ພັກວາງໄວ້, ເປັນເຈົ້າການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ປະສານສົມທົບ ກັບ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ສ້າງສະຕິເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງລາວ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທໍາ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍທີ່ປະກາດໃຊ້ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ມີຜົນສັກສິດ, ສ້າງຖັນແຖວບຸກຄະລາກອນ, ສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງຊາຍ ໃນຂົງເຂດກົດ ໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທໍາ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ມີຈັນຍາທໍາທີ່ໜັກແໜ້ນ ເປັນພະນັກງານ ຍຸຕິທໍາ ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ຂອງປະຊາຊົນ, ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດບໍລິສຸດ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ວ່ອງໄວ, ພ້ອມນັ້ນ ກໍພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເພື່ອປັບພື້ນຖານ ແລະ ຮັບປະກັນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງຂະແໜງຍຸຕິທຳໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ມີຄວວາມປອດໄພ. ໃນກອປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຜູ້ແທນສົມບູນໄດ້ໃຊ້ສິດປະຊາທິປະໄຕຂອງຕົນປ່ອນບັດຄັດເລືອກຄະນະບໍລິຫານງານພັກກະຊວງຊຸດໃໝ່, ຊຶ່ງມີຜູ້ລົງສະໝັກ 14 ສະຫາຍ, ຍິງ 2 ສະຫາຍ. ເລືອກເອົາ 11 ສະຫາຍ, ຊຶ່ງກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກໄດ້ເປັນເອກະສັນເລືອກເອົາສະຫາຍ ໄພວິ ສີບົວລິພາ ເປັນເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກ, ສະຫາຍ ບຸນທາ ຊົງເຢີທ່າວ ເປັນຮອງເລຂາ, ສະຫາຍ ເກດສະໜາ ພົມມະຈັນ ເປັນປະທານກວດກາ, ສະຫາຍ ບຸນເມກ ບັນນາວົງ ເປັນຮອງປະທານ, ສະຫາຍ ສຸວັນນະພາ ສຸກວິໄລ ເປັນຄະນະ.

ພ້ອມນັ້ນ, ໃນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປ່ອນປັດຄັດເລືອກເອົາຜູ້ແທນສົມບູນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ຈຳນວນ 6 ສະຫາຍ.ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ສະຫາຍ ແສງນວນ ໄຊຍະລາດ ໄດ້ໂອ້ລົມຕໍ່ກອງປະຊຸມ ຊຶ່ງກ່ອນອື່ນສະຫາຍ ກໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາຕໍ່ໝາກຜົນແຫ່ງຄວາມສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IV ຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງຍຸຕິທຳໂດຍຜັນຂະຫຍາຍມາເປັນ 6 ແຜນງານ, 23 ໂຄງການ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສະຫາຍຍັງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານພັກກະຊວງຍຸຕິທຳຊຸດໃໝ່ເອົາໃຈໃສ່ນຳພາທາງດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດ ຕິດພັນກັບການນຳພາວຽກງານວິຊາສະເພາະ ແລະ ກໍ່ສ້າງບຳລຸງຍົກລະດັບທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ຖັນແຖວນັກກົດໝາຍ, ປັບປຸງແບບແຜນນຳພາ ແລະ ວິທີການເຮັດວຽກຂອງຄະນະພັກ-ຄະນະນຳແຕ່ລະຂັ້ນ, ສ້າງຮາກຖານພັກໃຫ້ປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໜັກແໜ້ນ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມ ປະຊາຊົນ)