ໃນວັນທີ 24 ເດືອນພະຈິກ​ ປີ 2020 ມື້ນີ້ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ,​ ແມ່ ແລະ​ ເດັກ (NCAWMC) ດ້ວຍ​ການສະໜັບສະໜູນຂອງ​ອົງການຢູນິເຊັບ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ​ປຶກສາຫາລືເພື່ອຮັບຟັງສຽງຂອງເດັກ​ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນຂອງ​​ພວກເຂົາ ​ທີ່ຢາກ​ຊີ້ແຈງ​ຄວາມກັງວົນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ສະເໜີວິທີແກ້ໄຂຕໍ່ກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ມີຢູ່ໃນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ (CRC) ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ເຊັ່ນ:​ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19​.

ໃນຈຳນວນເດັກທັງໝົດ​​ 24 ຄົນ ທີ່ມີອາຍຸແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່​ 11 ຫາ 17 ປີ ຈາກ 18 ແຂວງທົ່ວ​ປະເທດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ​ປຶກສາຫາລືນີ້ ແລະ ຈະເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈິນຕະນາການ​ຄືນໃໝ່ ເຖິງວິໄສທັດຂອງພວກເຂົາ ສຳລັບປີ 2030 ໃນຊ່ວງທີ່​​ຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19​ ພວມ​ຢູ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ​. ເອກະສານຜົນໄດ້ຮັບ​ ຊຶ່ງເປັນໝາກຜົນ​ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງ​ນີ້ຈະນຳໄປ​ປຶກສາຫາລື ແລະ ນຳສະເໜີໃນງານ​ລະດັບສູງກັບລັດຖະບານ, ຄູ່ຮ່ວມພັດ ທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ (CSO) ແລະ ພາກເອກະຊົນ ທີ່ຈະຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 25 ເດືອນພະຈິກ 2020 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ​.

ທ່ານ ນາງ ຈົງຈິດ ຈັນທະຣານົນ, ຮອງເລຂາທິການຄະນະປະຈຳ​, ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ,​ແມ່ ແລະ ​ເດັກ ກ່າວວ່າ: “ເດັກ​ແມ່ນຜູ້ນຳໃນ​ມື້ອື່ນພວກເຂົາແມ່ນຜູ້​ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງນະໂຍບາຍໃນປະຈຸບັນ ແຕ່ພວກເຂົາຍັງເປັນຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງອີກດ້ວຍ ຈາກ​ການ​ຕັດສິນໃຈ​ໃນມື້ນີ້ເດັກ​ ແລະ ໄວ​ໜຸ່ມເຫຼົ່ານີ້​ຈະເປັນຜູ້ສືບທອດ​ ແລະ ກຳນົດອະນາຄົດຂອງປະເທດໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ. ດັ່ງນັ້ນ ເປັນສິ່ງສຳຄັນ​ທີ່ຈະຮັບຮູ້ເຖິງບົດບາດທີ່ເດັກ​ ແລະ ໄວ​ໜຸ່ມສາມາດມີໄດ້ ແລະ ຕ້ອງມີ​ບົດບາດໃຫ້ເປັນຊັບສິນ ແລະ ຜູ້ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ໃນຂະນະທີ່ສົນທະນາເຖິງ​ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ”​.  

ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸ​ໄວ້ ໃນມາດຕາ 12 ຂອງສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ເດັກ​ ແລະ ໄວ​ໜຸ່ມ ອາຍຸ ຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ທຸກຄົນມີສິດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມີຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນ​ ລວມເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນ​ການຕັດສິນໃຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດຂອງພວກເຂົາ​. ຜ່ານກອງປະຊຸມ​ປຶກສາຫາລືນີ້ ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ພວມ​ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເດັກ​ ແລະ ໄວ​ໜຸ່ມ ເພື່ອຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າ ກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອເຮັດໃຫ້​​ສິດທິຂອງພວກເຂົາໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ, ປົກປ້ອງ ແລະ ບັນລຸຜົນ​​ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງເວລາທີ່ທ້າທາຍນີ້​.

ທ່ານ ນາງປີອາ ເຣເບໂຣ ບຣີໂຕ​ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປລາວ ກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົາຊຶ່ງເປັນ​ຜູ້ໃຫຍ່​ຢູ່ໃນກອງປະ ຊຸມ​​ນີ້ແມ່ນເພື່ອຮັບຟັງສິ່ງທີ່ເດັກທັງຫຼາຍ​ຕ້ອງບອກພວກເຮົາ. ເດັກທັງຫຼາຍ​ມີສິ່ງທີ່ຈະເວົ້າ​ໃນປະເທດລາວ​ວ່າ ພວກເຮົາຢາກສ້າງແບບລວມໝູ່ ແລະ ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ກອງປະຊຸມ​ປຶກສາຫາລືໃນມື້ນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ຍ້ອນວ່າເຮັດໃຫ້ເດັກທັງຫຼາຍ​ມີເວທີເພື່ອສະແດງຄວາມກັງວົນຂອງຕົນ​ ແຕ່ຍັງ​ລວມເຖິງວິທີແກ້ໄຂ ​ແລະ ແນວຄວາມຄິດຕ່າງໆ ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່າ​ນີ້.​ ວິໄສທັດຂອງເດັກທັງຫຼາຍ​ໃນການສ້າງປະເທດທີ່​ເໝາະສົມກັບເດັກ​ທຸກ​ຄົນແມ່ນສິ່ງ​ສຳຄັນ ແລະ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດລໍຄອຍ​ ເພື່ອຮັບຟັງສິ່ງທີ່ເດັກທັງຫຼາຍ​ຢາກ​ບອກພວກເຮົາອີກແລ້ວ. ທ່ານນາງບຣີໂຕ ຍັງກ່າວຕືມອີກວ່າ: ​“ດ້ວຍຄວາມພ້ອມພຽງຮຽງໜ້າກັນ ພວກເຮົາຈະ​ສາມາດສ້າງຄວາມ​ມຸ່ງໝັ້ນ​ເພື່ອບັນລຸວິໄສທັດນີ້​.”

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືນີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ຈັດຂື້ນເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກ​ໂລກ ທີ່​ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 20 ເດືອນພະຈິກ 2020 ເປັນວັນຮັບຮອງເອົາສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກຊຶ່ງ​ເປັນ​ໜຶ່ງໃນບັນດາ​ສົນທິສັນຍາສິດທິມະນຸດທີ່ຖືກ​ຮັບຮອງເອົາຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ​.