ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປ່ຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ຕັ້ງຢູ່ຈຸດເຊື່ອມຈອດ ລະຫວ່າງ ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື, ໂດຍມີອ່າງເກັບນໍ້າຢູ່ 3 ແຫ່ງ ນອນຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ, ສ່ວນເຮືອນຈັກໄຟຟ້າ ແລະ ຄອງສົ່ງນ້ຳທ້າຍເຮືອນຈັກ ແມ່ນຢູ່ແຂວງອັດຕະປື, ເຊິ່ງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນກັ້ນນໍ້າ ຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ອອກແບບໃຫ້ມີຄວາມໜາແໜ້ນ, ທົນທານ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ທັນສະໄໝ ຕາມການແນະນຳ ຂອງຊ່ຽວຊານ ຈາກສາກົນ ໂດຍສະເພາະ ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນກັ້ນນໍ້າ D ແຫ່ງໃໝ່ ຂອງໂຄງ ແມ່ນເປັນປະເພດເບຕົງອັດແໜ້ນ (RCC), ລວງສູງ 56.7 m, ສັນຍາວ 430 m, ມີອຸໂມງລະບາຍນໍ້າສຸກເສີນຢູ່ລະດັບກາງເຂື່ອນ 2 ປ່ອງ.

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປ່ຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ເປີດຜະລິດ ກະແສໄຟຟ້າ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕົ້ນເດືອນທັນວາ 2019, ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 410 MW, ໃນນັ້ນ 369 MW (123 x 3 Units) ແມ່ນຂາຍໃຫ້ ປະເທດໄທ (E-GAT).

ໃນວັນທີ 25 ພະຈິກ 2020 ນີ້, ທ່ານ ສີນາວາ ສຸພານຸວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ກະຊວງ ລົງເຄື່ອນໄຫວ, ຕິດຕາມກວດກາການສ້ອມແປງເຂື່ອນກັ້ນນໍ້າ D, E, F ຂອງໂຄງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປ່ຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາເຂື່ອນທຳມະຊາດ (ຂອບອ່າງເກັບນໍ້າ ທີ່ເປັນສັນພູທຳມະຊາດ), ການກະກຽມກັກເກັບນໍ້າຄືນໃໝ່, ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບສ້າງ ດ້ານໄຟຟ້າຢູ່ເຮືອນຈັກ, ການແລ່ນທົດສອບ-ທົດລອງ ເຄື່ອງຈັກ, ສາຍສົ່ງ ແລະ ສະຖານີໄຟຟ້າຂອງໂຄງການ.ໂອກາດດຽວກັນ, ທ່ານ ສີນາວາ ສຸພານຸວົງ ກໍໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກະໝານ 1 ແລະ ເຊຂະໝານຊານໄຊ ສະເພາະເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກະໝານ 1 ຕັ້ງຢູ່ສາຍນ້ຳເຊຂະໝານ ເປັນສາຂາຂອງນ້ຳເຊກອງ, ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື, ເປັນເຂື່ອນປະເພດເບຕົງນໍ້າໜັກ RCC, ຄວາມສູງຂອງເຂື່ອນ 120 m, ກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 290 MW, ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ 1.096 Gwh/y, ພະລັງງານທັງໝົດແມ່ນຂາຍໃຫ້ ປະເທດຫວຽດນາມ (EVN).

ການລົງກວດກາຄັ້ງນີ້, ຄະນະໄດ້ເນັ້ນໜັກ ໃຫ້ໂຄງການສືບຕໍ່ປະຕິບັດແຜນການບໍລຸງຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງນໍ້າຖວ້ມ, ຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ, ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສືບຕໍ່ວາງແຜນການຂອງປີ 2021 ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຜນຮັບມື ກໍລະນີສຸກເສີນ ແລະ ການປ້ອງກັນນໍ້າຖ້ວມ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)