ຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 9 ກັນຍາ ນີ້ ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ສຸພັກດີ ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກ ສາທາ ລະນະສຸກ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ໃນໄລຍະນ້ຳຖ້ວມພວກໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອປະຊາ ຊົນດ້ານການປິ່ນປົວ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບແກ່ຄົນເຈັບ ແລະ ເຝົ້າລະວັງພະຍາດທີ່ອາດຈະ ລະບາດຫລັງນ້້ຳຖ້ວມ ໂດຍສະເພາະຢູ່ສູນພັກເຊົາຕ່າງໆທີ່ມີປະຊາຊົນຢູ່ຮ່ວມກັນຫລາຍ ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມເປັນພິເສດ.