ເພື່ອເປັນການສ້າງຂະບວນການໂຄສະນາ ແລະ ປຸກລະດົມຂະບວນການເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 9 ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ ຂັ້ນແຂວງ ຊຸດທີ II.

Medialaos MMD