ບ່ອນນັ່ງລົດແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຜັດກັບຄົນຂັບລົດ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານຫຼາຍທີ່ສຸດ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີຮອຍເປື້ອນ ໄດ້ງ່າຍ ບວກກັບການໃຊ້ງານດົນ ຈື່ງເປັນແຫຼ່ງເກັບຂີ້ຝຸ່ນຢ່າງດີ ແລະ ອາດຈະມີກິ່ນເໝັນອັບ ມື້ນີ້ເຮົາມີວິທີງ່າຍໆ ໃນການເຮັດຄວາມສະອາດບ່ອນນັ່ງລົດໃຫຍ່ມາຝາກໝູ່ເພື່ອນ ໄປເບິ່ງນຳກັນວ່າມີວິທີໃດແດ່?

ອຸປະກອນ 8 ຢ່າງ ທີ່ຈະໃຊ້ເຮັດຄວາມສະອາດເຊັ່ນ: ເຈັ້ຍທິດຊູ, ຜ້າປຽກ, ແປ້ງເດັກນ້ອຍ, ຟອງນໍ້າ, ແປງຖູແຂ້ວເກົ່າ, ເຄື່ອງສີດນໍ້າ, ນໍ້າຢາລ້າງຖ້ວຍ, ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນ.

ວິທີການເຮັດຄວາມສະອາດເບາະຜ້າ

ຖ້າຫາກເຮັດນໍ້າເຮ່ຍໃສ່ ຫຼື ມີຮອຍເປື້ອນຕ່າງໆ ຢູ່ເທິງເບາະລົດໃຫ້ເຮັດຄວາມສະອາດໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ຖ້າທ່ານປ່ອຍໄວ້ດົນ ຮອຍເປື້ອນຈະຝັງເລີກຫຼາຍຂື້ນ ຂັ້ນຕອນທຳອິດຄວນເຊັດດ້ວຍເຈ້ຍທິດຊູໃສ່ຮອຍເປື້ອນກ່ອນ ຫຼັງຈາກນັ້ນໂຮຍແປ້ງເດັກໃສ່ ເພື່ອດູດນໍ້າໃຫ້ຈັບໂຕເປັນກ້ອນ ເມື່ອແຫ້ງແລ້ວໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນເພື່ອດູດອອກ ຖ້າຫາກວ່າຮອຍເປື້ອນຍັງມີຢູ່ ໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງສີດນໍ້າ ພ້ອມຂັດຄ່ອຍໆ ໂດຍໃຊ້ແປງຖູແຂ້ວ ຫຼື ໃຊ້ນໍ້າສະບູ ແລະ ນ້ໍາຢາລ້າງຖ້ວຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮອຍເປື້ອນອອກງ່າຍຂື້ນ.

ວິທີເຮັດຄວາມສະອາດເບາະໜັງ

ເບາະໜັງຈະມີຄວາມສ່ຽງເປື້ອນໜ້ອຍກ່ວາເບາະຜ້າ ແຕ່ຖ້າໃຊ້ເປັນເວລາດົນຂີ້ຝຸ່ນ ຫຼື ຮອຍເປື້ອນຕ່າງໆ ຈະຝັງແໜ້ນເຮັດໃຫ້ເບາະມີສີຈືດຈາງໄດ້.

ການເຮັດຄວາມສະອາດເບາະໜັງ ພຽງແຕ່ໃຊ້ຟອງນໍ້າຈຸ່ມນໍ້າຢາລ້າງຖ້ວຍ ແລະ ຄ່ອຍໆ ຖູບໍລິເວນທີ່ມີຮອຍເປື້ອນຫຼັງຈາກນັ້ນໃຊ້ຜ້າເຊັດໃຫ້ແຫ້ງ ແລ້ວທາຜະລິດຕະພັນບຳລຸງເບາະ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໜັງແຫ້ງ ແລະ ແຕກ.