ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ອ່ານ ມື້ນີ້ admin ມີເລື່ອງລາວດີໆ ມາຝາກ ເປັນເລື່ອງຂອງການເບິ່ງແຍງຮັກສາຕົ້ນໄມ້ໃນເຮືອນ ຫຼາຍຄົນເລືອກທີ່ຈະປັບປຸງເຮືອນໃຫ້ສົດຊື່ນແບບວິທີງ່າຍໆ ກໍ່ຄືການປູກຕົ້ນໄມ້ໄວ້ໃນເຮືອນ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນອີກທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ເພາະຈະຊ່ວຍໃນການປ່ຽນບັນຍາກາດໃນເຮືອນໃຫ້ເບິ່ງຜ່ອນຄາຍ ແລະ ສະບາຍຍີ່ງຂື້ນ ແຕ່ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການເບີ່ງແຍງຮັກສາກໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ມື້ນີ້ເຮົາໄປເບິ່ງກັນເລີຍ!.

ວິທີເບິ່ງແຍງຕົ້ນໄມ້ໃນຮົ່ມໃຫ້ສວຍງາມຕະຫຼອດ

1. ການຫົດນໍ້າ

ນໍ້າເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ດັ່ງນັ້ນຄວນສຶກສາ ແລະ ຊອກຫາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບປະລິມານນໍ້າທີ່ຕົ້ນໄມ້ຕ້ອງການ ເພາະວ່າຕົ້ນໄມ້ແຕ່ລະຊະນິດແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ ຕົ້ນໄມ້ຈຳນວນໜຶ່ງຕ້ອງ ການນໍ້າຫຼາຍ ຕົ້ນໄມ້ຈຳນວນໜຶ່ງຕ້ອງການນໍ້າໜ້ອຍ.

2. ວາງແຜນໃນການຈັດວາງຕຳແໜ່ງຕົ້ນໄມ້

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຫົດນໍ້າເພາະຕົ້ນໄມ້ແຕ່ລະຊະນິດຕ້ອງການແສງແດດແຕກຕ່າງກັນ ຕົ້ນໄມ້ບາງຊະນິດຕ້ອງການແສງໂດຍກົງ ຕົ້ນໄມ້ບາງຕົ້ນອາດຈະບໍ່ຕ້ອງການແສງແດດຫຼາຍ ສະນັ້ນ ທ່ານຄວນສຶກສາ ແລະ ຊອກຫາຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ໃຫ້ດີເພື່ອການຈະເລີນເຕີບໂຕທີ່ດີຂອງຕົ້ນໄມ້.

3. ໂຖດອກໄມ້

ອີກຢ່າງໜຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ ເພາະຖ້າເຮົາເລືອກຕົ້ນໄມ້ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມກັບໂຖ ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ ເຊັ່ນ: ການເລືອກໂຖໃຫຍ່ເກີນໄປເຮັດໃຫ້ມີດິນຫຼາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີການອົມນໍ້າຫຼາຍເຊັ່ນດຽວກັນ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຮາກຕົ້ນໄມ້ເນົ່າເປື່ອຍ ຫຼື ຖ້າເລືອກໂຖທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍກໍ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຕົ້ນໄມ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

4. ການເຄື່ອນຍ້າຍໂຖດອກໄມ້

ຖ້າສັງເກດເຫັນວ່າໂຖດອກໄມ້ທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ມີຂະໜາດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ການເຄື່ອນຍ້າຍໂຖໃຫ້ຖືກວິທີກໍ່ເປັນສິ່ງສຳຄັນເຊັ່ນກັນ ວິທີການຍ້າຍທຳອິດໃຫ້ເລີ່ມຈາກຈັບລຳຕົ້ນໃຫ້ດີ ຈາກນັ້ນໃຫ້ຂ້ວມໂຖລົງກັບຫົວ ແລ້ວເຄາະດິນ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ອອກມາ ຫຼັງຈາກນັ້ນນຳໄປປັກໃນໂຖໃໝ່ ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງເຮັດຢ່າລືມຊອກຫາແນວຮອງກົ້ນໂຖ ເພື່ອປ້ອງກັນນໍ້າເປື້ອນ ແລະ ດິນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປສູ່ຊ່ອງລະບາຍນໍ້າເບື້ອງລຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາໄມ້ຖູ່ມາດັນຮາກຂອງຕົ້ນໄມ້ ແລະ ເຂ່ຍກ້ອນດິນໃຫ້ຢູ່ທາງກາງ ຫ່າງຈາກຂອບໂຖປະມານ 1/4 ນີ້ວ ເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ດູດຊຶມນໍ້າໄດ້ດີ.