ໃນວັນທີ 10 ທັນວາ 2020, ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີການເປີດໂຄງການ ຮ່ວມມືກ່ຽວກັບ ການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນວັນສິດທິມະນຸດສາກົນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການປ້ອງກັນຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂຶ້ນ, ພ້ອມທັງ ແກ້ໄຂ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການສ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນລາວນຳອີກ, ​ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວ​ເປັນ​ການຮ່ວມມືຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ກັບອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP), ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ປະຈຳລາວ ແລະ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນເກົາຫລື (KOICA) ​ໂດຍຈະດຳເນີນເປັນເວລາ 4 ປີ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ທັນວາປີ 2020 ເຖິງເດືອນພະຈິກ 2024 ດ້ວຍທຶນທັງໝົດ 2,7 ລ້ານໂດາລາສະຫະລັດ.

ທ່ານ ນາງ ບົວຈັນ ສີຫານາດ ຮອງປະທານສູນກາງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໂຄງການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແມ່ນຈະໄດ້ເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນວາລະການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາແມ່ຍິງ ແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 8, ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໃນປີ 2021-2025, ໂຄງການນີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດ ງານພາກພື້ນອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ໃນລະດັບສາກົນ, ຈະປະກອບສ່ວນໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ການບັນລຸ ເປົ້າໝາຍທີ 5 ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ 16 ຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຫລື SDG.

ທ່ານ ນາງ ແຄດເທີລີນ ເຟືອງ ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການ UNDP ປະຈຳລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ດ້ວຍຄວາມເຫັນດີ ເຫັນພ້ອມໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ນັບມື້ນັບຮັບຮູ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ວ່າເປັນການລະເມີດສິດທິມະນຸດຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ຮ້າຍແຮງ, ເຊິ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນເຫັນໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນໃນທຸກພາກສ່ວນຂອງສັງຄົມ, ລວມທັງ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນປີ 2020 ນີ້, ໄດ້ມີການແຜ່ລະບາດຂອງ ​ໂຄ​ວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສັງຄົມມີຫລາຍຂຶ້ນ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)