ໃນວັນທີ 14 ທັນວາ 2020, ທີ່ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີພິທີຖະແຫລງຂ່າວ ກ່ຽວກັບແນວຄິດລິເລີ່ມ Plaosme 2.0 (ການຊື້-ຂາຍ ຜ່ານລະບົບອອນລາຍ) ເພື່ອສົ່ງເສີມຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ SMEs ຂອງລາວ ໂດຍການຮ່ວມຖະແຫລງຂອງທ່ານ ໄຊສົມເພັດ ນໍລະສິງ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ທ່ານ ບຸນເຖິງ ດວງສະຫວັນ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມ SMEs, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ທ່ານ ດາວວອນ ພະຈັນທະວົງ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ, ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບັນດາສື່ມວນຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຖະແຫລງຂ່າວໃນຄັ້ງນີ້, ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຜ່ານ www.plaosme.com ເພື່ອເພີ່ມຊ່ອງທາງ ໃນການຊື້-ຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ຊຳລະເງິນຜ່ານທາງອອນລາຍ (Payment Gateway) ແລະ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ (Logistics) ແມ່ນການກຳນົດພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາກະຊວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມໄປເຖິງຂະແໜງການສຶກສາ, ພາກທຸລະກິດ ແລະ ສ້າງເປັນແຜນການກຳນົດໂຄງການສົ່ງເສີມການຄ້າອີເລັກໂຕຣນິກໃຫ້ສາມາດຈັບບາຍໄດ້.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ໄຊສົມເພັດ ນໍລະສິງ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ ໄດ້ສົ່ງເສີມການໂຄສະນາ ຊື້-ຂາຍສິນຄ້າລາວຢູ່ຕະຫລາດ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ ທີ່ນອນຢູ່ໃນໂຄງການ ພັດທະນາເອກະຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄລຍະ 2(PSME-2). ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກະຊວງອຸດ ສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໂດຍກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (DOSMEP) ທີ່ເປັນໜ່ວຍງານດຳເນີນການ (EA), ພ້ອມດ້ວຍ ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ (DTP), ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ (LNCCI) ເປັນໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ບໍລິສັດ Barterfli Holdings ເປັນທີ່ປຶກສາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນທຶນ ຈາກທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ (ADB).

ພ້ອມນັ້ນ, ລະບົບການສົ່ງເສີມ ການຄ້າຜ່ານທາງອີເລັກໂຕນິກ ໄດ້ກາຍເປັນຈຸດທີ່ສຳຄັນ ແລະ ໜ້າສົນໃຈຫລາຍທີ່ສຸດ ໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ແລະ ໃນໂລກ ແລະ ຫລາຍປະເທດ ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ ແລະ ມີການຍົກລະດັບບັນດາ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ມາສ້າງຕັ້ງເປັນກະຊວງ ທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ລົງເລິກກ່ຽວກັບວຽກງານ SME ໂດຍກົງ. ລະບົບການນຳໃຊ້ ການຄ້າລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ ດີຈີຕອນ ນັບມື້ນັບແຜ່ຂະຫຍາຍຫລາຍ ມີການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ ຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ກໍ່ເປັນໂອກາດທີ່ດີ ໃນຊ່ວງວິກິດ ການໂຄວິດ-19 ແລະ ຖືເອົາການໂຄສານາຂາຍສິນຄ້າ SME, ສິນຄ້າຊຸມຊົນ, ສິນຄ້າຄອບຄົວຕົວແບບ, ສິນຄ້າໂອດອບ, ສິນຄ້າອື່ນໆ. ໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍືນຍົງ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)