ມື້ນີ້ຈະມາແນະນຳ 5 ວິທີເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນຊີໃນ Facebook ຂອງທ່ານປອດໄພຂື້ນ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດທົດລອງເຮັດເອງໄດ້ ເພື່ອຄວາມປອດໄພບັນຊີ facebook ຂອງທ່ານ.

  1. ເວລາໂພສລົງໃນ TimeLine ຂອງຕົນເອງ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ ຊື່ງໃຫ້ເຫັນສະເພາະໃນກຸ່ມໝູ່ເພື່ອນເທົ່ານັ້ນ.

ໃນເວລາທີ່ໂພສສະຖານະຂອງທ່ານ ທ່ານສາມາດລະບຸໄດ້ວ່າຂໍ້ຄວາມນີ້ໃຫ້ເຫັນທຸກຄົນ (Public) / ມີແຕ່ໝູ່ທີ່ເຫັນ (Friends) / ກຳນົດເອງ Custom ຫຼື ໃຫ້ເຫັນສະເພາະຄົນດຽວ.

ທ່ານສາມາດລຶບໝູ່ເພື່ອນໃນການອ່ານ ແລະ ສະຖານະທີ່ໂພສລົງໃນ Timeline ຄືນຫຼັງໄດ້ ເລືອກໄປທີ່ການຕັ້ງຄ່າ (Setting)

ຫຼັງຈາກນັ້ນກົດທີ່ Privacy ຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍມື ແລ້ວກົດໃສ່ Limit old posts ເພື່ອລຶບການອ່ານ Timeline ຄືນຫຼັງຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ add ເຮົາເປັນໝູ່ ຄົນທີ່ຈະເຫັນສະຖານະເກົ່າໃນ Timeline ຂອງເຮົາແມ່ນສະເພາະກຸ່ມໝູ່ເພື່ອນທີ່ add ແລ້ວເທົ່ານັ້ນ.

ໜ້າໂປຣໄຟລ໌ facebook timeline ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນປະຫັວດສ່ວນຕົວ ໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ profile facebook ຂອງເຮົາ ແລ້ວກົດທີ່ update info ຄືໃນຮູບ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນກົດ Public , friends , custom และ only me  ຂອງທ່ານຕາມຄວາມຕ້ອງການເພື່ອຈະສະແດງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ຂອງທ່ານໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນເຫັນ.

2. ກຳນົດວ່າໃຜທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາເຮົາຜ່ານຂໍ້ຄວາມເຟສບຸກວ່າໄດ້ ຫຼື ບໍ່?

ໂດຍການຕິກໃສ່ປຸ່ມໄອຄອນຢູ່ເບື້ອງເທິງເບື້ອງຂວາຂອງເວັບໄຊທ໌ facebook ແລ້ວເລືອກ ‘Who can contact me’ ເບື້ອງຕົ້ນຄ່າ default ແມ່ນ ‘Basic Filtering’ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າທຸກຄົນສາມາດຕິດຕໍ່ຫາເຮົາຜ່ານ facebook ຢູ່ຂໍ້ຄວາມໄດ້ທັງໝົດ ແຕ່ຖ້າຕ້ອງການຄົນທີ່ຕິດຕໍ່ເຮົາສະເພາະເພື່ອນເທົ່ານັ້ນ ໂດຍບໍ່ຮັບຄົນແປກໜ້າເຮົາສາມາດກຳນົດໄດ້ ຕິກ ‘Who can contact me’ ແລະ ຈາກນັ້ນກົດເຂົ້າໄປທີ່ Strict filtering ໃນຄຳຖາມທີ່ວ່າ ‘Whose messages do I want filtered in to my inbox?’

ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດກຳນົດວ່າຄົນຂໍ add ເປັນເພື່ອນກັບເຮົາທຸກຄົນມີສິດຂໍ add ເຮົາເປັນເພື່ອນໄດ້ ຫຼື ສະເພາະເພື່ອນຂອງເພື່ອນເຮົາເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະຂໍ add ເຮົາເປັນເພື່ອນ filtering ໃນຄຳຖາມວ່າ ‘Whose messages do I want filtered in to my inbox?’

ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດກຳນົດວ່າຄົນຂໍ add ເປັນເພື່ອນກັບເຮົາວ່າທຸກຄົນມີສິດຂໍ add ເຮົາເປັນເພື່ອນໄດ້ ຫຼື ສະເພາະເພື່ອນຂອງເພື່ອນເຮົາເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະຂໍ add ເຮົາເປັນເພື່ອນ.

3. ເຮົາສາມາດກຳນົດການຄົ້ນຫາໂປຟາຍ ຜ່ານ search ຕາມເມລ ແລະ ເບີໂທລະສັບ ເຮົາສາມາດກຳນົດໃຫ້ສະແດງສະເພາະກຸ່ມເພື່ອນເຮົາເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ສະແດງຊື່ Facebook ຂອງເຮົາຕໍ່ສາທາລະນະ ໂດຍຕິກໄປທີ່ໄອຄອນ 3 ຫຼ່ຽມ ຄືໃນຮູບແລ້ວເລືອກ settings.

ຫຼັງຈາກນັ້ນເລືອກ Privacy ແລ້ວເບີ່ງໃນ ‘Who can contact me up’ ເຊີ່ງເຮົາສາມາດເປີດໃຫ້ໂປຟາຍປະກົດຜົນລັບໃນການຄົ້ນຫາ (Search) ໃນ Facebook ດ້ວຍອີເມລ ຫຼື ເບີໂທລະສັບ Search engine ຜູ້ທີ່ເຫັນໂປຟາຍເຮົາ ສະເພາະເພື່ອນເທົ່ານັ້ນ ຫຼື ກຳນົດເຊື່ອງຊື່ໂປຟາຍເຮົາໃນຜົນລັບ Search ໃນ Facebook ເລີຍກໍ່ໄດ້.

4. ເປີດການແຈ້ງເຕືອນການເຂົ້າສູ່ລະບົບ ເມື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບ facebook ດ້ວຍບັນຊີຂອງທ່ານ ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນທາງອີເມວ ຫຼື SMS + popup ໃນການແຈ້ງເຕືອນ notification ຂອງ facebook.

ຫຼັງຈາກນັ້ນເລືອກ security ແລ້ວກົດປຸ່ມ Edit ໃນ Login notification ແລ້ວຕິກໃສ່ການແຈ້ງເຕືອນ ໃນລະຫວ່າງການສົ່ງອີເມວ ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ / ການແຈ້ງເຕືອນແບບພຸດ ແລະ ສາມາດປິດການແຈ້ງເຕືອນຜ່ານຊ່ອງນີ້ໄດ້ ພຽງແຕ່ຕິກເອົາເຄື່ອງໝາຍຖືກອອກ.

5. ເປີດການ Login ແບບພິເສດ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຍີ່ງຂື້ນ

ເລືອກ  security ໄປທີ່ Login Approvals ແລ້ວຕິກໃສ່ ” Require a security code to access my account from unknown browsers” ໃຫ້ທາງ facebook ສົ່ງລະຫັດໄປທີ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານ ໃນກໍລະນີ Login ເຂົ້າ facebook ທາງບາວເຊີທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການແຮັກ facebook ໄດ້ ເພາະຄົນທີ່ Login ໄດ້ຕ້ອງເປັນເຈົ້າຂອງ facebook ຕົວຈີງເທົ່ານັ້ນ ແລະ ການລົງທະບຽນໂທລະສັບຜ່ານທາງ facebook ແລ້ວ.