ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນແລະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຝງ) ສະໄ​ໝສາມັນຄັ້ງທີ III ປະຈໍາປີ 2020 ໄດ້​ບັນ​ລຸ​ຜົນ​ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມໃນວັນທີ 18 ທັນວາ 2020ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງທ່ານສົມດີດວງດີຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ປະທານຄຕຝງ, ພ້ອມນີ້, ກໍ່ມີຮອງ​ປະ​ທານ, ບັນດາສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການເເຫ່ງຊາດ, ກອງເລຂາແລະພະນັກງານຂອງບາງກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືຫຼາຍບັນຫາທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕິດພັນກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນແລະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) ຂອງສປປລາວໂດຍມີ 5 ເນື້ອໃນຕົ້ນ​ຕໍໃນ​ນີ້​ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດວຽກງານຂອງ4ພາກສ່ວນ;ການປະກອບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມບົດລາຍງານດ້ານນິຕິກໍາ;ຮ່າງບົດລາຍງານດ້ານປະສິດທິຜົນ;ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງສຕຟງແລະວຽກງານອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະຄວາມຄືບໜ້າການປະເມີນຮອບດ້ານວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນແລະສະໜອງທຶນແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງສປປລາວຈາກ APG ແລະຜູ້ປະເມີນຈາກ 6 ປະເທດ (ສປຈີນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ນິວຊີແລນ, ສີລັງກາແລະໄທ). ການປະເມີນດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເດືອນມີນາ2020, ປະຈຸບັນຢູ່ໃນລະຫວ່າງການສັງລວມບັນດານິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະຂັ້ນຕອນການຈັງຕັ້ງປະຕິບັດລວມທັງຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຕ້ານການຟອກເງິນແລະສະໜອງທຶນໃຫ້​ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍສະໜອງໃຫ້ທີມປະເມີນ, ຊື່ງໄລຍະການປະເມີນສປປລາວຍັງຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນໜ້າວຽກທີ່ຈໍາເປັນເຊັ່ນ: ວຽກງານເຜີຍແຜ່ ແລະເຊື່ອມຊຶມວຽກງານການຕ້ານການຟອກເງິນໃຫ້ທັງພາກລັດ, ພາກເອກະ​ຊົນເຂົ້າໃຈແລະຮັບຮູ້ຄວາມສ່ຽງກໍ່ຄືການປ້ອງ​ການຕ້ານຟອກເງິນແລະສະ​ໜອງທຶນແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ວຽກງານທົບທວນຄືນນິຕິກໍາແລະສ້າງກົນໄກຮອງຮັບຂອງບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ມີ​ໜ້າທີ່ລາຍງານໃຫ້ມີເຄື່ອງມືແລະມາດຕະການທີ່ໄດ້ມາດຖານສາກົນແລະວຽກງານການດໍາເນີນຄະດີຕ້ອງຮັບປະການການສືບສວນ-ສອບສວນທາງການເງິນຄຽງຄູ່ກັບການສືບສວນ-ສອບສວນການກະທໍາຜິດຕົ້ນ. ທັງໝົດນັ້ນກໍ່ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ ສປປລາວຕົກຢູ່ໃນບັນຊີການຕິດຕາມຂອງສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານ AML/CFT ແລະຮັບປະກັນໄດ້ກັບວຽກງານ AML/CFT ຂອງສປປລາວໃຫ້ເປັນລະບົບ, ໄດ້ມາດຖານພ້ອມທັງຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້.

ສິ່ງ​ທີ່​ກ່າວ​ມານີ້, ​ຄືຄວາມຄືບ​ໜ້າທີ່ສປປລາວໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນແລະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ທັງ​ນີ້ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບເສດຖະກິດ-ການເງິນມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ໝັ້ນຄົງແລະເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນແລະສາກົນ.

ທ່ານປະທານຄຕຝງໄດ້​ເນັ້ນ​ວ່າ: ເຖິງ​ວ່າກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ເປັນ​ເວລາ​ສັ້ນ ​ແຕ່​ກໍ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ເນື້ອ​ໃນ​ອັນ​ເລິກ​ເຊິ່ງ,ບັນດາ​ກຳມະການ​ໄດ້​ປະກອບສ່ວນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງໜ້າ ​ແລະມີ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ສູງໃນ​ການ​ປະກອບ​ຄໍາ​ຄິດ​ຄໍາເຫັນຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ກອງ​ປະຊຸມ​ດໍາ​ເນີນ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມຕາມ​ຈຸດປະສົງ ​ແລະລະ​ດັບຄາດໝາຍ​ທີ່​ໄດ້​ກໍານົດ​ໄວ້;  ພ້ອມ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ, ກໍ່​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ອື່ນໆ ​ທີ່​ຍັງ​ຄົງ​ຄ້າງ​ໃຫ້​ມີ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ຕາມ​ລະດັບ​ຄາດໝາຍ.ເພື່ອ​ສືບ​ຕໍ່​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ການກະກຽມປະເມີນຂອງພວກເຮົາ,ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ມອບ​ໃຫ້ຄະນະກຳມະການ ຊີ້ນໍາກົມກອງທີ່ຕິດພັນກັບແຕ່ລະບັນຫາທີ່ຂຶ້ນກັບພາລະບົດບາດຂອງແຕ່ລະກະຊວງຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ພ້ອມທັງສະລະເວລາການເຂົ້າຮ່ວມເຮັດວຽກຕົວຈິງກັບກອງເລຂາ  ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ສູງ ​ເພື່ອໃຫ້ມີ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າໃນແຕ່ລະດ້ານ ຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການ​ປະເມີນ ສປປ ລາວ ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ດີຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ຣັດ​ສະ​ໝີ ດວງ​ສັດ​ຈະ)