ບ້ານແກ້ງກອກທົ່ງ ເມືອງຈຳພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ມີການວາງຂາຍອາຫານການ ກິນ, ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍປະຈໍາວັນ ລຽນສອງຟາກທາງຈຸດຂົນຍ້າຍເຄື່ອງຂອງຂຶ້ນບົກຂອງຜູ້ປະ ສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ.