ດວງຊະຕາ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 4 – 10 ມັງກອນ 2021.

ຄົນມາພ້ອມກັບການເບີ່ງດວງແຕ່ວັນທີ 4 – 10 ມັງກອນ 2021 ມາເບີ່ງດວງນຳກັນວ່າແຕ່ລະລາສີຈະເປັນແນວໃດ?

ລາສີເມກ

ຊາວລາສີເມກ ໃນອາທິດນີ້ຄວນຈະມິດໆ ງຽບໆ ໄວ້ດີກ່ວາ ຢ່າຄິດທີ່ຈະເຮັດຫຍັງຫຼາຍ ເພາະອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກະເປົາເງີນ ຂອງທ່ານກໍ່ຄືການເສຍເງິນໂດຍການບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ສິ່ງສຳຄັນໃນອາທິດນີ້ອາດຈະມີການໂອ້ລົມກັນຢ່າງແຮງກັບຄູ່ຊີວິດ ແລະ ຢ່າໃຈຮ້ອນ ໃຫ້ມີສະຕິຫຼາຍໆ ສິ່ງທີ່ບໍ່ດີຈະຫຼຸດລົງ.

ລາສີພຶດສົບ

ໃຫ້ເບີ່ງແຍງຄອບຄົວໃຫ້ດີເພື່ອຈະມີຄວາມສຸກ ເລື່ອງວຽກງານໃນເວລານີ້ແມ່ນກະທັດຮັດ ການເງີນຍັງພຽງພໍໃນການໃຊ້ຈ່າຍ ສິ່ງສຳຄັນຄວນລະມັດລະວັງສີ່ງຂອງທີ່ຫາຍ ເພາະຖ້າເສຍໄປແລ້ວຈະບໍ່ໄດ້ຄືນ ກາງອາທິດໄປກໍ່ຈະເລີ່ມດີຂື້ນ ບັນຍາກາດແບບນີ້ດີທີ່ສຸດຢ່າໃຫ້ໃຜຢືມເງີນ.

ລາສີເມຖຸນ

ກ່ຽວກັບວຽກງານເບື້ອງຕົ້ນອາດຈະໄປໄດ້ດີ ເວລາເດີນທາງຄວນຂັບຂີ່ຢ່າງມີສະຕິ ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດໂດຍບໍ່ຄາດຄິດ.

ລາສີກໍລະກົດ

ໃນອາທິດນີ້ເຖິງວ່າຈະມີການເຈັບປ່ວຍເລັກໜ້ອຍ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີວຽກຫຼາຍ ເງີນກໍ່ຍັງຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາຢູ່ ຄວນເນັ້ນໃສ່ວຽກໃຫ້ຫຼາຍໆ ຢ່າໄປຄິດເລື່ອງອື່ນ ການເດີນທາງໃຫ້ລະມັດລະວັງເພາະອາດຈະເຈັບປ່ວຍໄດ້ງ່າຍ ວຽກເກົ່າທີ່ຄ້າງໄວ້ຄວນຮີບຮ້ອນເຮັດໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນກາງອາທິດ ໃນທ້າຍອາທິດນີ້ມີໂປແກຼມສຳລັບການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງກະທັນຫັນກັບໝູ່ເພື່ອນທີ່ບໍ່ໄດ້ເຫັນກັນເປັນເວລາດົນນານ.

ລາສີສິງ

ມີຄວາມສົດຊື່ນ ມີວຽກງານຫຼາຍຢ່າງເຂົ້າມາໃຫ້ເຮັດໃຫ້ຕັດສິນໃຈ ແລະ ເປັນວຽກທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ເຊີ່ງຄົນອື່ນບໍ່ສາ ມາດເຮັດໄດ້ມັນຈະເຂົ້າມາໃນມືຂອງທ່ານຕະຫຼອດເວລາ ການເງີນດີຫຼາຍ ທ່ານຄວນໃຫ້ເວລາເພື່ອເບິ່ງແຍງຄອບຄົວຂອງທ່ານແດ່ຈະເປັນການດີ.

ລາສີກັນ

ຊາວລາສີກັນໃນອາທິດນີ້ມີວຽກເຂົ້າມາຫຼາຍ ມີເງີນເຂົ້າມາເຊັ່ນດຽວກັນ ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນລະວັງແມ່ນການໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນຫຼາຍຈະໝົດເງີນໃນການຊື້ເຄື່ອງວັດຖຸບາງຢ່າງ ຄວນເລືອກຊື້ສິ່ງທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ ໃນໄລຍະນີ້ການເດີນທາງໄປມາແມ່ນປອດໄພດີ ໃນຕອນທ້າຍອາທິດໂຊກດີອາດຈະເຂົ້າມາ.

ລາສີຕຸນ

ຫຼັງຈາກທີ່ເມື່ອຍເປັນເວລາດົນຈາກປີທີ່ແລ້ວ ເລີ່ມຕົ້ນປີໃໝ່ວຽກງານກໍ່ເລີ່ມເຂົ້າມາຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ ການເງີນດີ ໃນການຂັບຂີ່ຄວນມີສະຕິ ໃນໄລຍະນີ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນດີ ແຕ່ຄວນຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ.

ລາສີພິຈິກ

ຊາວລາສີພິຈິກ ໃນຕົ້ນອາທິດຖ້າມີການຕິດຕໍ່ປະສານງານໃດໆ ກໍ່ຕາມໃຫ້ຮີບຮ້ອນເຈລະຈາໃຫ້ສຳເລັດການ ເພາະຖ້າມາຮອດກາງອາທິດ ທ່ານອາດຈະສູນເສຍໂອກາດໄດ້ ການເງີນແມ່ນດີເປັນລຳດັບ ເລື່ອງຂອງຄວາມຮັກເລີ່ມຕົ້ນລົງຕົວ ແລະ ເຂົ້າໃຈກັນຫຼາຍຂື້ນ ຊີວິດຈາກນີ້ຈະດີຂື້ນຫຼາຍກ່ວາ 2 ປີທີ່ຜ່ານມາ ນັບໄດ້ວ່າເປັນປີທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງງົດງາມ.

ລາສີທະນູ

ດາວໃຫຍ່ໆ ຍັງໝູນວຽນໂຄຈອນອ້ອມໆ ແຕ່ສິ່ງທີ່ຊາວລາສີທະນູແຕກຕ່າງຈາກລາສີອື່ນ ການເງິນບໍ່ຂາດມື ການງານກໍ່ມີເລື້ອຍໆ ສິ່ງໃດທີ່ຕິດໆ ຄັດໆ ຢູ່ຈະເລີ່ມຫາຍໄປ ສ່ວນສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂື້ນທີ່ເປັນບັນຫາບໍ່ໄດ້ມາຈາກຄົນອື່ນມັນແມ່ນມາຈາກການກະທຳຂອງທ່ານເອງ.

ລາສີມັງກອນ

ໃນໄລຍະຕົ້ນອາທິດອາດຈະຕິດຂັດກັບເລື່ອງວຽກງານ ແລະ ການເງີນ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ຫຼື ປະສານງານກໍ່ບໍ່ໄດ້ສົມປາດຖະໜາ ການເງີນທີ່ມີການນັດໝາຍກໍ່ຖືກເລື່ອນ ແຕ່ເມື່ອເຖີງກາງອາທິດທຸກຢ່າງຈະຄ່ອຍໆ ເຂົ້າທີ່ເຂົ້າທາງ ວຽກທີ່ຕົກລົງກັນໄວ້ກໍ່ຈະໄດ້ຕາມນັ້ນ ທາງດ້ານການເງິນຈະເລີ່ມທະຍ່ອຍເຂົ້າມາ ສິ່ງທີ່ຄວນລະວັງແມ່ນເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງທ່ານໃຫ້ດີ.

ລາສີກຸມ

ໃນໄລຍະນີ້ບອກໄດ້ເລີຍວ່າຊີວິດກຳລັງຈະເລີ່ມດວງດີຂື້ນ ເປັນປີທີ່ເຮັດຫັຍງກໍ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ໂດຍງ່າຍດາຍ ວຽກງານເກົ່າໆ ທີ່ຍັງຄ້າງໄວ້ເລີ່ມລົງໂຕ ສິ່ງທີ່ຄວນລະມັດລະວັງແມ່ນການຢືມເງິນເພາະຢືມແລ້ວບໍ່ໄດ້ຄືນ.

ລາສີມີນ

ນັບໄດ້ວ່າເປັນປີທີ່ຄ່ອຍໆ ເລີ່ມຕົ້ນມີວຽກເຮັດງານທຳເຂົ້າມາ ໃນເຮືອນມີເງີນເຂົ້າມາຈຳນວນໜຶ່ງ ຄວນຫາວຽກເພີ່ມເຕີມໃນຊ່ວງໄລຍະນີ້ຢ່າເຮັດວຽກໃນດ້ານດຽວ ເພາະຊີວິດຂອງຄົນເຮົາຄວນມີກະເປົາເງີນຫຼາຍດ້ານ ນັ້ນໝາຍ ຄວາມວ່າຕ້ອງມີສອງວຽກຢ່າງໜ້ອຍ: ວຽກຕົ້ນຕໍ ແລະ ວຽກເສີມ ໃນກາງອາທິດຈະມີຄົນສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຄວາມຄິດ ໃຫ້ການງານ ເຊີ່ງເປັນວຽກທີ່ຍາກແຕ່ຖ້າເຮັດວຽກນີ້ສຳເລັດຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໄປຕະຫຼອດຊີວິດ.