ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຕະຫລາດສົ່ງອອກກາເຟລາວໃນຕໍ່ໜ້າມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກການເຟ ຕ້ອງໄດ້ສົ່ງເສີມຊາວສວນ ທີ່ປູກກາເຟເປັນອາຊີບໃນເຂດພູພຽງບໍລະເວນ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆ ຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 70.000 ເຮັກຕາ ທີ່ມີສະມັດຕະພາບສູງ, ໄດ້ບໍລິມາດຫລາຍແລະ ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ. ໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໃນວັນທີ 13 ມັງກອນ 2021, ທ່ານ ສົມໄຊ ລຸນທະປັນຍາ ຜູ້ອຳນວຍ ການບໍລິສັດສົມໄຊຈະເລີນ ສົ່ງເສີມການກະເສດຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ກ່າວວ່າ: ກາເຟ ໄດ້ຖືກນໍາເຂົ້າມາປູກຢູ່ລາວກ່ອນນີ້ 100 ກວ່າປີແລ້ວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຢູ່ເຂດພູພຽງບໍລະເວນ ທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີແຮ່ທາດຂອງພູໄຟເກົ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ແຕ່ກໍບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໃຫ້ເໝາະສົມກັບທ່າແຮງພໍເທົ່າໃດ ແລະ ຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍຢ່າງ ແລະ ບໍ່ທັນມີຄວາມຍືນຍົງໝັ້ນຄົງ.ໂດຍເຫັນໄດ້ທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຢູ່ເຂດພູພຽງບໍລະເວນ ແລະ ອີງໃສ່ບົດຮຽນການຜະລິດຂອງຕ່າງປະເທດ ເຫັນວ່າການປູກກາເຟແມ່ນມີອະນາຄົດ ແລະ ມີຕະຫລາດທີ່ໝັ້ນຄົງບວກກັບນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ສະນັ້ນ ບໍລິສັດ ຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມລົງມືປູກ-ບໍາລຸງລ້ຽງກາເຟຢ່າງຈິງຈັງ, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມໂຄງການມາແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2012 ຢູ່ເຂດບ້ານກົງຕູນເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ເຊິ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ ບໍລິສັດ ມີເນື້ອທີ່ປູກກາເຟແລ້ວທັງໝົດ 125 ເຮັກຕາ ໃນນັ້ນ ມີເນື້ອທີ່ໃຫ້ໝາກຈໍານວນ 100 ເຮັກຕາ.

ທ່ານ ສົມໄຊ ລຸນທະປັນຍາ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ບໍລິສັດໄດ້ສໍາເລັດບາດກ້າວທໍາອິດ ຂອງການປູກ ແລະ ບໍາລຸງລ້ຽງກາເຟ ໃຫ້ມີສະມັດຕະພາບສູງ ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຕະຫລາດທີ່ໝັ້ນຄົງ ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນຕົວເລກການຜະລິດຄື: ປີ 2018 ເກັບກາເຟໃນເນື້ອທີ່ 70 ເຮັກຕາ, ໄດ້ກາເຟ 1.450 ໂຕນ (ໝາກແດງ);ປີ 2019 ເກັບກາເຟໃນເນື້ອທີ່ 80 ເຮັກຕາ, ໄດ້ກາເຟ 1.750 ໂຕນ (ໝາກແດງ) ແລະ ປີ 2020 ເກັບກາເຟໃນເນື້ອທີ່ 100 ເຮັກຕາ ໂດຍຄາດວ່າ ຈະໄດ້ກາເຟປະມານ 2.100 ໂຕນ (ໝາກແດງ), ສະເລ່ຍບໍ່ຕໍ່າກ່ວາ 20 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ, ຄິດເປັນເງິນປະມານ 50-60 ລ້ານກີບຕໍ່ເຮັກຕາ(ໃນລາຄາ 2.500 ກີບ/ກິໂລ). ນອກຈາກຈະມີສະມັດຕະພາບທີ່ສູງແລ້ວ, ຄຸນນະພາບຂອງກາເຟກໍດີ, ເມັດກາເຟມີຄວາມສົມບູນເມັດໃຫຍ່ ແລະ ມີຂະໜາດແຕ່ເບີ 16 ຂຶ້ນໄປ ເຖິງ 85%, ເຊິ່ງເປັນຄຸນນະພາບແມ່ນເປັນທີ່ຕ້ອງການຕະຫລາດ ແລະມີລາສູງກວ່າລາຄາກາເຟທົ່ວໄປທີ່ມີເມັດນ້ອຍ ປັດຈຸບັນຢູ່ໃນສວນກາເຟຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ, ມີຄົນງານປະຈໍາຖາວອນ ຈໍານວນ 100 ຄົນ ແລະ ນອກນັ້ນ ໃນລະດູການເກັບກ່ຽວຍັງມີປະຊາຊົນເຂົ້າມາເກັບໝາກກາເຟ (ເປັນກໍາມະກອນລາຍວັນ) ປະມານ 300-400 ຄົນຕໍ່ວັນ, ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 70.000 ກີບຕໍ່ວັນ ໃນໄລຍະ 4 ເດືອນ.

ພາບ-ຂ່າວ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ