ເດັກ ເຍົາວະຊົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ຖືວ່າແມ່ນອະນາຄົດຂອງສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ພວກເຂົາໃຫຍ່ເຕັມທີ່, ຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ການຝຶກທັກສະເປັນສິ່ງຈຳເປັນ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຊີວິດ ສະນັ້ນຈີ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ພໍ່ແມ່ຄວນຝຶກໃຫ້ລູກຕົນເອງຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍວິທີເຫຼົ່ານີ້:

1. ຝຶກໃຫ້ເດັກພ້ອມທີ່ຈະປະເຊີນກັບຊີວິດ ຊື່ງເປັນສິ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ຄວນເລີ່ມກໍ່ສ້າງ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳ.

2. ສອນມາລະຍາດທາງສັງຄົມເປັນຕົ້ນແມ່ນການຂໍໂທດ, ຂອບໃຈ, ທັກທາຍ, ມີຫາງສຽງ, ຮູ້ວິທີທີ່ຈະເປັນສຸພາບບຸລຸດ, ສຸພາບສະຕີຣ ສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພື້ນຖານການເລີ່ມຕົ້ນງ່າຍໆ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຢູ່ໃນສັງຄົມໄດ້.

3. ສອນໃຫ້ເດັກເຮັດວຽກ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເລັກໆ ນ້ອຍໆ ເຊັ່ນ: ສອນໃຫ້ຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງການເຮັດວຽກ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງມີຄຸນຄ່າ ແລະ ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງໄດ້.

4. ຄິດກ່ອນເຮັດ ຄວນຄິດກ່ອນທຸກໆ ຄັ້ງກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈເຮັດຫຍັງລົງໄປ ແລະ ໃຫ້ຄິດເຫັນເຖີງຜົນສະທ້ອນຂອງການກະທຳຂອງຕົນເອງ ເຖີງວ່າຈະເປັນສິ່ງທີ່ດີ ຫຼື ບໍ່ດີ ເພື່ອເປັນບົດຮຽນສໍາລັບຕົນເອງ.

5. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບບໍ່ວ່າວຽກໃດກໍ່ຕາມທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ ເຊັ່ນ: ການຮຽນກໍ່ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໝັ່ນຊອກຫາຄວາມຮູ້ໃໝ່ເລື້ອຍໆ.

6. ເລືອກກິນໃຫ້ເປັນ ບໍ່ພຽງແຕ່ກິນອາຫານທີ່ມັກເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ມັກກໍ່ຕ້ອງກິນ ໂດຍສະເພາະອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ, ຮູ້ຈັກຄຸນຄ່າຂອງອາຫານ, ກິນໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່ ແລະ ບໍ່ຄວນກິນຫຼາຍເກີນໄປ, ຫວານຫຼາຍ, ມີນໍ້າມັນຫຼາຍ ແລະ ມີລົດເຄັມເກີນໄປ.

7. ວາງແຜນດ້ານການເງິນໃຫ້ຮູ້ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍຂອງຕົນເອງ, ຮູ້ຈັກປະຫຍັດເງິນໃຫ້ເປັນນິໄສ, ຮູ້ວິທີຫາເງິນຫຼາຍກ່ວາໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ບໍ່ຟຸ້ມເຟື່ອຍ.

8. ຮູ້ເບີ່ງແຍງຈິດໃຈ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດມ່ວນຊື່ນ ແລະ ມີຄວາມສຸກ, ຮູ້ວິທີຜ່ອນຄາຍ, ຄວາມຄຽດ, ມີຄວາມເມດຕາ, ປ່ອຍວາງ, ຊື່ນຊົມ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈຕົນເອງ.

9. ຮູ້ຮັກສຸຂະພາບ, ອອກກຳລັງກາຍໃຫ້ເປັນນິໄສ ແລະ ຫຼີ້ນກິລາທີ່ມັກ.

10. ຮັກສິ່ງແວດລ້ອມ ຄວນດຳລົງຊີວິດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີມົນລະພິດ ເຊີ່ງຕ້ອງເລີ່ມຈາກຕົນເອງຢ່າສ້າງມົນລະພິດ ເຊັ່ນ: ແຍກຂີ້ເຫຍື່ອ, ບໍ່ຈູດຂີ້ເຫຍື່ອ ເທົ່ານີ້ກໍ່ຖືວ່າຊ່ວຍໄດ້ຫຼາຍແລ້ວ.