ໃນວັນທີ 21 ມັງກອນ 2021, ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງມາກວດວິເຄາະທັງໝົດ 606 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີ 67ຕົວຢ່າງຈາກບຸກຄນົ ທົ່ວໄປບໍ່ມີອາການ; ແຮງງານລາວກັບມາແຕ່ໄທບໍ່ມີອາການ 339 ຕົວຢ່າງ; ແຮງງານຈີນ 123 ຕົວຢ່າງ ແລະ ແຮງງານໄທ 77 ຕົວຢ່າງ;
ຜົນກວດວິເຄາະທັງໝົດ ແມ່ນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ ຈໍານວນ 02 ຄົນ, ລາຍລະອຽດຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະສະເພາະກິດໂຄວິດ-19 ຈະແຈ້ງການເພິ່ມເຕິມ.
ສັງລວມການກວດວິເຄາະ ນັບແຕ່ ເດືອນມັງກອນ 2020 ຮອດ ວັນທີ 22 ມັງກອນ 2021 ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງມາກວດທັງໝົດ 100,287 ຕົວຢ່າງ, ກວດພົບເຊື້ອສະສົມ 43 ຄົນ.