ທ່ານມັກຈະພົບບັນຫາອິນເຕີເນັດຊ້າເປັນປະຈຳເລື້ອຍໆ ຖ້າຢູ່ໃນຫ້ອງການກໍ່ຈະບໍ່ງຸດງິດປານໃດ ເພາະຈະມີໄອທີ ປະຈຳຫ້ອງການ ເຊີ່ງສາມາດແກ້ໄຂສັນຍານອິນເຕີເນັດຊ້າໄດ້ທັນເວລາ ຖ້າມື້ນີ້ທ່ານຫາກກຳລັງພົບບັນຫາອິນເຕີເນັດຊ້າ ເຮົາມີວິທີງ່າຍໆ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາປັບປຸງອິນເຕີເນັດໃຫ້ໄວຂື້ນແບບງ່າຍໆ ມາຝາກ ແລະ ຮັບຮອງວ່າທ່ານສາມາດເຮັດເອງໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍເວລາດົນ.

 • ປິດ ແລະ ເປີດເຄື່ອງ

ທຳອິດຄວນລີສະຕາດໂມເດັມ/ເຫຼົາເຕີ້ ໂມເດັມແມ່ນເຊື່ອມ NBN ແລະ ເຫຼົາເຕີ້ WI-FI ເຊີ່ງລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນຄອມຂະນາດນ້ອຍ ບາງເທື່ອອາດຈະລີບູດເພື່ອໃຫ້ສີ່ງຕ່າງໆ ເຮັດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວອີກຄັ້ງ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງກວດສອບຄູ່ມືຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານກ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການລີບູດ ຫຼື ປິດເປີດເຄື່ອງຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາໃດໆ ຕາມມາ ເຊີ່ງໃນການດຳເນີນງານຢ່າງຖືກຕ້ອງບໍ່ພຽງແຕ່ຕ້ອງປິດ ແລະ ເປີດເຄື່ອງໃໝ່ ຄວນຖອດປັກສຽບອອກພ້ອມ ຫຼັງຈາກນັ້ນປະໄວ້ຈັກໜ້ອຍ ສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ໂຕເກັບປະຈຸພາຍໃນທີ່ເກັບພະລັງງານຈຳນວນໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍມີເວລາພຽງພໍໃນການຄາຍປະຈຸ ແລະ ປິດເປີດເຄື່ອງເຕັມທີ່ ເມື່ອເຮົາເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ຂະບວນການລີບູດໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ຄວນໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທຸກຢ່າງເຮັດວຽກໄດ້ອີກຄັ້ງ.

 • ອັບເດດເຟີມແວດ້ວຍເຫຼົາເຕີ້

ປົກກະຕິຈະມີຂໍ້ມູນພື້ນຖານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວິທີເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນການຕັ້ງຄ່າເບື້ອງຂວາຂອງເຫຼົາເຕີ້ ຊື່ງແຕ່ລະຂໍ້ມູນຈະແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍທົ່ວໄປຫາກມີການອັບເດດມັນຈະມີການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ໃຫ້ທ່ານກົດອັບເດດທັນທີ ຖ້າກົດອັບເດດຈະສູນເສຍການເຊື່ອມທຸກຢ່າງ ແຕ່ວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ເພີ່ມຄວາມປອດໄພຈາກອາດຊະຍາກອນໄຊເບີໄດ້ນຳອີກ ເປັນວິທີງ່າຍໆ ທີ່ໃຊ້ເວລາພຽງບໍ່ດົນ.

 • ການເຮັດວຽກຂອງເຫຼົາເຕີ້ WI-FI ຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດກໍ່ຕໍ່ເມື່ອບໍ່ມີສີ່ງຂັດຂວາງ ແຕ່ຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກຈະເຊື່ອງໄວ້ທໍລະທັດ, ບ່ອນໄວ້ປື້ມ ຫຼື ບ່ອນລີ້ລັບຕ່າງໆ ຂອງເຮືອນ ດັ່ງນັ້ນຕາມຫຼັກການແລ້ວທ່ານຄວນຕັ້ງໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ກວ້າງ ຫ່າງຈາກໜ້າດິນ 1,5 ຫາ 2 ແມັດ ແລະ ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງຫ້ອງ ແຕ່ກໍ່ຂື້ນກັບການອອກແບບບ້ານນຳອີກ ທ່ານອາດຈະວາງໄວ້ໃກ້ກັບອຸປະກອນອື່ນໆ ທີ່ທ່ານກຳລັງໃຊ້ວຽກ ເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕີ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ເພາະຈະເປັນຕຳແໜ່ງເຫຼົາເຕີ້ຖືກຈຳກັດໂດຍຕຳແໜ່ງຂອງພອດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດຢູ່ເຮືອນຂອງທ່ານ.

ສີ່ງທີ່ສາມາດຂັດຂວາງສັນຍານ WI-FI ຄື:

 1. ໂທລະພາບ ແລະ ອຸປະກອນດີຈີຕອນອື່ນໆ…
 2. ເຕົາໄມໂຄເວບ ຊື່ງເປັນສັນຍານລົບກວນ
 3. ຕູ້ເຢັນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່
 4. ປື້ມ (ຖ້າປິດຮອບເຫຼົາເຕີ້)
 5. ຕູ້ປາ
 6. ແວ່ນ
 7. ຝາ
 8. ປະຕູ
 9. ເຮືອນມີຫຼາຍຊັ້ນ
 • ໃຫ້ພິຈາລະນາອຸປະກອນເພີ່ມເຕີມເພື່ອປັບປຸງສັນຍານຄືນໃໝ່

ເຮືອນບາງຫຼັງບໍ່ສາມາດຮັບ WI-FI ໄດ້ທຸກບ່ອນ ເຖີງວ່າເຫຼົາເຕີ້ຈະຢູ່ບ່ອນກວ້າງກໍ່ຕາມ ເຊັ່ນ: ເຮືອນທີ່ມີກຳແພງຫຼາຍໆ ຊັ້ນ ຫຼື ເຮືອນຫຼັງໃຫຍ່ໆ ຖ້າຫາກເປັນກໍລະນີນີ້ມີ 2 ວິທີ: ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອປັບປຸງສັນຍານໃຫ້ດີຂື້ນສາມາດຫຼີ້ນໄດ້ທຸກບ່ອນໃນເຮືອນຂອງທ່ານໄດ້.

 1. ລະບົບເຫຼົາເຕີ້ແບບຕາຂ່າຍ ມັກຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັນ ແລະ ຄວບຄຸມບ່ອນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ດ້ວຍເຄືອຂ່າຍ WI-FI ດຽວສາມາດໃຊ້ WI-FI ໄດ້ທົ່ວເຮືອນ ຫາກຕິດຕັ້ງເຫຼົາເຕີ້ແບບຕາຂ່າຍ.
 2. ໂຕຂະຫຍາຍສັນຍານ WI-FI ສາມາດຮັບ ແລະ ສົ່ງສັນຍານ WI-FI ໄດ້ ເພາະໂຕຂະຫຍາຍສັນຍານຈະຕ້ອງໃຊ້ຊື່ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ລະຫັດຜ່ານອື່ນໆ ກັບເຫຼົາເຕີ້.
 • ການອັບໂຫຼດ ການເຊື່ອມຕໍ່ ADSL ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ NBN  ຖ້າບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຈະຕ້ອງຈຳກັດການອັບໂຫຼດ ເພາະຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງໄປຫາອິນເຕີເນັດຈະແຕກຕ່າງຈາກການດາວໂຫຼດ ປົກກະຕິແລ້ວ ADSL ມີຄວາມໄວໃນການອັບໂຫຼດຕໍ່າຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະຕິດຕາມແກດເຈັສລຸ້ນໃໝ່ຈະອັບໂຫຼດຂໍ້ມູນໄປຫາລະບົບຄຣາວແບບໂອໂຕເມຕິກ (ການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ຊີ້ງກັບຄຣາວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຮູບພາບ ແລະ Dropbox) ແລະ ຄວນປິດຊົ່ວຄາວຫາກເປັນໄປໄດ້ ຖ້າຫາກການເຊື່ອມຕໍ່ມີບັນຫາ ວິທີແກ້ໄຂ ຄື: ປ່ຽນໂທລະສັບ ແລະ ແທັບເລັດ ທັງໝົດໃຫ້ເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ 4G ແລະ ເບີ່ງວ່າສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ ຫຼື ບໍ່?