ທ່ານທີ່ເກີດວັນອາທິດ ມື້ນີ້ຖ້າເຮັດຫັຍງກ່ຽວກັບເງີນ ຄຳ ຈະມີຂ່າວດີຈະເປັນໄປຕາມຄາດຫັວງ ການເງີນຄ່ອງໂຕ ແລະ ເປັນໄລຍະທີ່ມີໂຊກລາບ ຄົນມີຄູ່ ຄວາມສຳພັນແມ່ນລາບລື່ນດີ.

ທ່ານທີ່ເກີດວັນຈັນ ມື້ນີ້ມີໂອກາດໄດ້ສະແດງຄວາມສາມາດຢ່າງເຕັມທີ່ ວຽກທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍເຮັດໄດ້ວ່ອງໄວຈົນໄດ້ຮັບຄຳຍ້ອງຍໍ ທຸລະກິດດີມີເກນກຳໄລ ການເງີນມີລາບປາກ ຫຼື ມີໂຊກເຂົ້າມາ.

ທ່ານທີ່ເກີດວັນອັງຄານ ມື້ນີ້ບັນຫາຕ່າງໆ ຈະເຄ່ຍດ້ວຍຕົວທ່ານເອງໃຫ້ໃຊ້ຄວາມກ້າຫຼາຍໆ ຄວາມເດັດຂາດທີ່ມີໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດແລ້ວບັນຫາທຸກຢ່າງຈະສຳເລັດຜົນໄປດ້ວຍດີ ການເດີນທາງມີເກນທີ່ດີ ການເງີນຈະມີໂຊກຈາກຄົນໃກ້ຊິດ ຄົນໂສດ ພົບມິດໃໝ່ໆ.

ທ່ານທີ່ເກີດວັນພຸດ ມື້ນີ້ເປັນມື້ສະບາຍ ສະບາຍ ມີໂອກາດໂອ້ລົມກັບຄົນໃນຄອບຄົວຫຼາຍຂື້ນ ບັນຍາກາດອົບອຸ່ນ ການເດີນທາງລາບລື່ນດີ ການງານມີຄວາມກ້າວໜ້າ ການເງີນໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີໂຊກລາບ ຄົນມີຄູ່ ຄວາມຮັກໝັ້ນຄົງ.

ທ່ານທີ່ເກີດວັນພະຫັດ ມື້ນີ້ຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈໄປຫຼາຍເລື່ອງທີ່ຄິດວ່າຈະໜັກຈະຜ່ານໄປດ້ວຍດີ ການເງີນມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ເປັນຊ່ວງໄລຍະທີ່ຫາເງີນໄດ້ຫຼາຍ ແຖມຍັງມີໂຊກລາບເຂົ້າມາຫາ ຄົນໂສດ ຈະໄດ້ສະດຸດຮັກໂດຍບັງເອີນ.

ທ່ານທີ່ເກີດວັນສຸກ ມື້ນີ້ທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ດີກ່ຽວກັບການເງີນ ສາມາດສ່ຽງລຸ້ນໄດ້ຕາມໃຈມັກ ໄດ້ໂຊກລາບຈາກຜູ້ຍິງທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກ່ວາ ທ່ານທີ່ມີວຽກເສີມຈະມີຄວາມກ້າວໜ້າ ຄົນມີຄູ່ ຄວາມສຳພັນຢູ່ໃນເກນທີ່ດີ.

ທ່ານທີ່ເກີດວັນເສົາ ມື້ນີ້ໄດ້ຮັບເລື່ອງດີໃຈຈາກຄົນໃກ້ຊິດ ການງານມີຄວາມສຳເລັດ ແລະ ເດັ່ນໃນວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເງີນຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ ການເງີນມີຄວາມໝັ້ນຄົງດີ ຄົນໂສດ ມີໂອກາດໄດ້ພົບຮັກຈາກການເດີນທາງ.