ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງສາລະວັນ ຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມມັນຕົ້ນລາວ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸກິດພາຍໃນແຂວງສາລະວັນ ປຶກສາກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກມັນຕົ້ນ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ -19. ຈັດຂື້ນທີ່ພັດທະຄານສິນສະໄໝ, ໃນວັນທີ 5 ກຸມພາ 2021, ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ອິນແປງ ຊາມຸນຕີ ປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາແຂວງສາລະວັນ, ທ່ານ ບຸນເຫຼີມ ແກ້ວວິຈິດ ຮອງປະທານສະມາຄົມມັນຕົ້ນລາວ, ຜູ້ປະກອບການຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ເກັບຊື້ມັນຕົ້ນເຂົ້າຮ່ວມ.


ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າປືກສາ-ຫາລື ຮ່ວມກັບບັນດາຜູ້ປະກອບການ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການສົ່ງອອກມັນຕົ້ນຢູ່ພາກໃນແຂວງສາລະວັນທີ່ບໍ່ສາມາດລະບາຍມັນຕົ້ນອອກໄດ້ຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະໃນລານມັນ 63 ຈຸດ, ທີ່ມີມັນຄ້າງຢູ່ໃນລານມັນຈໍານວນ 2 ແສນກວ່າໂຕນ ມາຮອດປັດຈຸບັນບັນດາຜູ້ປະກອບການບໍ່ສາມາດເກັບຊື້ໄດ້ຕາມຕ້ອງການ ຍ້ອນວ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປ່ຽນຖ່າຍສິ້ນຄ້າ ຢູ່ໜ້າດ່ານທ່າບົກ-ວັງເຕົ່າຍັງສູງ, ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດ້ມີການປືກສາຫາລືຕົກລົງເຫັນດີ ເປັນເອກະພາບ ນໍາໃຊ້ທາງເລືອກທີ 2 ຕາມການແຈ້ງການຂອງທ່ານ ເຈົ້າແຂວງຈໍາປາສັກ, ສະບັບເລກທີ 001/ຈຂ.ຈສ, ລົງວັນທີ 4 ມັງກອນ 2021 ໝາຍຄວາມວ່າ ລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ຈະຜ່ານເຂົ້າມາດ່ານສາກົນວັງເຕົ່າ-ຊ່ອງເມັກ ຕ້ອງມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຕິດຕາມຕະຫຼອດໄລຍະການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ເຊິ່ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການຕິດຕາມຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບໍລິສັດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ຜູ້ປະກອບການລານມັນເອງ ແລະ ເຫັນດີໃຫ້ມີການຄັດກອງກວດພະຍາດໂຄວິດ -19 ຂອງຄົນຂັບລົດຜ່ານເຂົ້າມາທາງດ່ານແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ດ່ານແຂວງຈໍາປາສັກ ແຕ່ຕ້ອງອີງຕາມການກວດກາ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນການກວດພະຍາດໂຄວິດ -19 ຈາກປະເທດຕົ້ນທາງ

ແຕ່ໃນກໍລະນີອຸນຫະພູມຂອງພະນັກງານຂັບລົດບັນທຸກຫາກເກີນກໍານົດມາດຖານຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ (ສາທາລະນະສຸກ) ໃນເວລາເດີນທາງເຂົ້າ ສປປ ລາວ ຕ້ອງກວດພະຍາດໂຄວິດ -19 ຄືນໃໝ່, ບັນດາຜູ້ປະກອບການທີ່ຈະນໍາລົດໄທເຂົ້າມາຂົນສິນຄ້າໃນລານຂອງຕົນ ເຫັນດີປະກອບສ່ວນ 1 ແສນກີບ/ຄັນ ໃຫ້ສະມາຄົມມັນຕົ້ນລາວ ເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ຈັດການຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງສາລະວັນ (ການປະກອບສ່ວນດ້ານງົບປະມານນີ້ແມ່ນໃຊ້ພຽງແຕ່ ໄລຍະເວລາການສົ່ງອອກສິນຄ້າປະເພດມັນຕົ້ນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 10 ກຸມພາ ຫາ ວັນທີ 10 ມີນາ 2021 (1ເດືອນ), ບັນດາຜູ້ປະກອບການທີ່ຈະນໍາໃຊ້ລົດໄທເຂົ້ົາມາຂົນສິນຄ້າຈະຕ້ອງໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມູນຈໍານວນລົດ, ທະບຽນລົດ, ເອກະສານລົດ ແລະ ເອກະສານພະນັກງານຄົນຂັບລົດໃຫ້ຄົບຖ້ວນໃນແຕ່ລະມື້, ໂດຍສົ່ງໃຫ້ສະມາຄົມມັນຕົ້ນ ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງຂອງຕົນ ເປັນຜູ້ສັງລວມເອກະສານ, ເພື່ອແຈ້ງຕໍ່ໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດແຂວງສະຫວັນເຂດ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກ ເພື່ອສະດວກໃນການກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມກ່ອນທີ່ຈະນໍາລົດເຂົ້າມາຂົນສົ່ງສີນຄ້າປະເພດມັນຕົ້ນຜ່ານດ່ານເຂົ້າມາໃນແຕ່ລະມື້/ຄັ້ງ, ສະເໜີຂໍນໍາໃຊ້ລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ປະເພດມັນຕົ້ນຈາກປະເທດໄທ ວັນລະ 200 ຄັນ, ເພື່ອເລັ່ງລະບາຍສິນຄ້າປະເພດມັນຕົ້ນ ທີ່ຄ້າງໃນແຕ່ລະລານ ຈໍານວນ 2 ແສນກວ່າໂຕນ ອອກໄດ້ທັນລະດູຝົນຈະມາເຖິງ, ເຊິ່ງການຈັດແບ່ງລົດໃຫ້ແຕ່ລະບັນດາຜູ້ປະກອບການນັ້ນແມ່ນອີງຕາມປະລິມານຂອງມັນຕົ້ນໃນແຕ່ລະລານຂອງຕົນເອງ ແລະຍັງສະເໜີໃຫ້ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງສາລະວັນ ຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມມັນຕົ້ນລາວເຮັດໜັງສື ສະເໜີເປັນລາຍລັກອອັກສອນ ແຈ້ງໃຫ້ຄະນະນໍາແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດັ່ງກ່າວນີ້. ຈາກນັ້ນໃນຕອນແລງຂອງວັນດຽວກັນຍັງໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປືກສາ-ຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາການເກັບຊື້ ແລະສົ່ງອອກສີນຄ້າກະສິກໍາປະເພດມັນຕົ້ນລະຫວ່າງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ 5 ແຂວງ, ປະກອບມີແຂວງສາລະວັນ, ຈໍາປາສັກ, ອັດຕະປື, ເຊກອງ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ຮ່ວມກັບສະມາຄົມມັນຕົ້ນລາວ.