ໃນປີທີ່ຜ່ານມາພວກເຮົາໄດ້ມີການໃຊ້ເວລາໃນໂລກອອນລາຍຫຼາຍກວ່າໄລຍະອື່ນໆທີ່ຜ່ານມາໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍແລະເຍົາວະຊົນທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ອິນເຕີເນັດພຽງເພື່ອການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບໝູ່ຄູ່ຫຼືເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນເຮັດບົດລາຍງານອີກຕໍ່ໄປແລ້ວແຕ່ຍັງຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງມາຮຽນອອນລາຍເລື້ອຍຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ອິນເຕີເນັດກາຍເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ.

ພວກເຮົາໂຊກດີທີ່ວ່າໂລກລະບາດທົ່ວໂລກນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຮໍ່າຮຽນໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ວັນແຫ່ງການໃຊ້ອິນເຕີເນັດຢ່າງປອດໄພ ແມ່ນໂອກາດທີ່ຈະຄິດເຖິງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອສ້າງໂລກອອນລາຍທີ່ດີກວ່າສຳລັບຊາວໜຸ່ມ.

ວຽກງານຂອງພວກເຮົາທີ່Facebook ແລະInstagram

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນແຫ່ງການໃຊ້ອິນເຕີເນັດຢ່າງປອດໄພໃນວັນທີ 9 ກຸມພານີ້, ແອມເບີ້ ຮອກສ (Amber Hawkes), ຫົວໜ້າຄວາມປອດໄພຂອງ Facebook ທີ່ອາຊີປາຊີຟິກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນຖານະທີ່ເປັນແມ່, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າໄວໜຸ່ມມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກ່ວາຄົນອື່ນທາງອິນເຕີເນັດແລະວຽກຂອງຂ້ອຍທີ່Facebook ແມ່ນຊ່ວຍຮັກສາພວກເຂົາໃຫ້ປອດໄພຜ່ານຜະລິດຕະພັນແລະນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ. ນອກເໜືອຈາກຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແລະຄວາມປອດໄພທີ່ມີໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້Facebook ແລະInstagram ທັງໝົດ, ພວກເຮົາຍັງມີການປົກປ້ອງເພີ່ມເຕີມອີກຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອປ້ອງກັນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ.

ເຮົາກຳນົດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ13ປີຂຶ້ນໄປຈຶ່ງສາມາດສ້າງບັນຊີFacebook ແລະInstagram ແລະຂໍ້ກຳນົດທາງດ້ານອາຍຸນີ້ມີການປັບໃຫ້ສູງຂຶ້ນໄປອີກໃນບາງປະເທດການຕັ້ງຄ່າຄວາມເປັນສ່ວນໂຕແລະຟີເຈີ້ການເບິ່ງເຫັນຕ່າງໆຈະມີມາດຕະການທີ່ເຂັ້ມງວດກວ່າບັນຊີຂອງຜູ້ໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປຫາຊາວໜຸ່ມໃນFacebook ໂດຍທີ່ຜູ້ສົ່ງບໍ່ໄດ້ເປັນໝູ່ກັນຫຼືເປັນໝູ່ຂອງໝູ່ເຂົາຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານັ້ນຈະຖືກຂັດອອກຈາກກ່ອງຂໍ້ຄວາມຂອງຊາວໜຸ່ມທັນທີແລະຖືກຈັດໄປຢູ່ໂຟນເດີ້ສະແປມໂດຍອັດຕະໂນມັດ.”

ການນຳທາງອອນລາຍຢ່າງປອດໄພໃນຖານະຜູ້ປົກຄອງ

ການເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດຄວນກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊີວິດປະຈຳວັນ – ຄືກັນກັບການສົນທະນາກ່ຽວກັບ ( ໄພອັນຕະລາຍຂອງຄົນແປກໜ້າ ) ຫຼືການຂ້າມຖະໜົນແລະພວກເຂົາຄວນຈະເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ນ້ອຍ. ເດັກນ້ອຍສ່ວຍໃຫຍ່ຈະຮູ້ຈັກກັບອຸປະກອນການສື່ສານຕັ້ງແຕ່ເກີດ – ຕັ້ງແຕ່ການສັງເກດເບິ່ງພໍ່ແມ່, ສະນັ້ນມັນບໍ່ໄວເກີນໄປທີ່ຈະແນະນຳຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດກັບເຂົາ.

ໃນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ, ເດັກນ້ອຍຄວນເຂົ້າໃຈວ່າການເຂົ້ານຳໃຊ້ອຸປະກອນແລະອິນເຕີເນັດແມ່ນຈະມາພ້ອມຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ພວກເຂົາຕ້ອງມີບົດບາດໃນການຮັກສາຕົວເອງແລະຄົນອື່ນໃຫ້ປອດໄພໃນໂລກອອນລາຍ.

ເວັບໄຊຄູ່ມືແນະນຳການໃຊ້ Facebook ສຳລັບຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຄູ່ມື Instagram ເປັນການແນະນຳທີ່ດີສຳລັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງປະກອບມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບວິທີນຳໃຊ້ແອັບ, ຄຳແນະນຳໃນການເວົ້າກັບລູກຂອງທ່ານ ແລະ ຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ແຕ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນ 5 ເຄັດລັບເພື່ອໃຫ້ລູກຂອງທ່ານໃຊ້ອິນເຕີເນັດຢ່າງປອດໄພ.

1.) ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂລກອອນລາຍຂອງເດັກນ້ອຍ: ພໍ່ແມ່ຄວນເລີ່ມລົມນຳລູກໆໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີຕັ້ງແຕ່ເຂົາອາຍຸຍັງນ້ອຍເຊັ່ນ: ການເວົ້າເຖິງການໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດເທື່ອທຳອິດການໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືຫຼືການເຂົ້າໃຈເຖິງວິທີການປະພຶດຕົນໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍທີ່ເໝາະສົມເປັນຕົ້ນແມ່ນຖ້າລູກຂອງທ່ານມັກຫລິ້ນເກມຄວນນັ່ງນຳເຂົາໃນຂະນະທີ່ເຂົາຫຼິ້ນເກມຫາກລູກທີ່ກຳລັງເປັນໄວລຸ້ນແລະໃຊ້Facebook ຫຼືInstagram ກໍຄວນແນະນຳກັບພວກເຂົາກ່ຽວກັບການເພີ່ມຫຼືຕິດຕາມໝູ່ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເວົ້າເຖິງຄົນທີ່ເຂົາຕິດຕໍ່ນຳດ້ວຍແລະເນື້ອຫາທີ່ເຂົາມັກແຊຣບອກໃຫ້ເຂົາຮູ້ວ່າສາມາດລົມນຳພວກທ່ານໄດ້ສະເໝີຖ້າຫາກເຈິປະສົບການທີ່ບໍ່ເໝາະສົມໃນໂລກອອນລາຍ

2.) ໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າທີ່ມີຄວາມເປັນສ່ວນໂຕແລະເພີ່ມຄວາມປອດໄພ: Facebook, Instagram, Whatsapp ແລະMessenger ທັງໝົດມີການຕັ້ງຄ່າທີ່ສາມາດໃຫ້ການຄວບຄຸມໃນສິ່ງທີ່ເຂົາແຊຣ, ບຸກຄົນທີ່ແຊຣໃຫ້ເຫັນ, ສິ່ງທີ່ເຂົາຢາກເຫັນ, ແລະບຸກຄົນທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາເຂົາໄດ້. ຫຼາຍຄຸນນະສົມບັດນີ້ແມ່ນຖືກເປີດໄວ້ໂດຍປົກກະຕິຢູ່ແລ້ວສຳລັບບັນຊີເດັກນ້ອຍ, ແຕ່ທ່ານຄວນເຂົ້າໄປກວດເບິ່ງການຕັ້ງຄ່າຄວາມເປັນສ່ວນໂຕແລະຄວາມປອດໄພເລື້ອຍໆ.

3.) ຕັ້ງກົດລະບຽບຂອງຄອບຄົວ: ໃຫ້ຕົກລົງລະບຽບການໃຊ້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດແລະສື່ສັງຄົມອອນລາຍນຳກັນໃຫ້ມີການຕົກລົງກັນຢ່າງຈະແຈ້ງແລະຕັ້ງຂໍ້ລົງໂທດຫາກຜູ້ໃດລະເມີດ. ຂຶ້ນກັບອາຍຸລູກຂອງທ່ານທ່ານສາມາດລົມເລື່ອງຜົນສະທ້ອນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ( ເຊັ່ນຜົນສະທ້ອນດ້ານກົດໝາຍ ) ໃນການແຊຣເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

4.) ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ: ຖ້າທ່ານຕັ້ງກົດລະບຽບເຊັ່ນ “ ຫ້າມຫຼິ້ນມືຖືຫຼັງ8ໂມງແລງ ” ຫຼື “ ຫ້າມມີອຸປະກອນເຄື່ອງໄຟຟ້າໃນຫ້ອງນອນ ” ທ່ານເອງກໍຕ້ອງປະຕິບັດເຊັ່ນດຽວກັນ.

5.) ຮຽນຮູ້ຈາກລູກຂອງທ່ານເອງ: ເຕັກໂນໂລຊີມີການພັດທະນາເລື້ອຍໆແລະຊາວໜຸ່ມມີການຮຽນຮູ້ທີ່ກວ່າ. ຖ້າລູກຂອງທ່ານມີການໃຊ້ແອັບໃໝ່, ແນະນຳໃຫ້ຖາມລູກເຖິງວິທີການໃຊ້ແອັບນັ້ນ. ເປັນໂອກາດທີ່ຈະເຂົ້າໃຈລູກຫຼາຍຂຶ້ນແລະໂດຍສະເພາະພຶດຕິກຳຂອງເຂົາໃນໂລກອອນລາຍແລະໃຫ້ມີການໂອ້ລົມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພໃນໂລກອອນລາຍ. ທ່ານເອງກໍຄວນຄົ້ນຄວ້າຕື່ມໃນດ້ານຄວາມເປັນສ່ວນໂຕ, ຟີເຈີ້ຄວາມປອດໄພຕື່ມ.

ທີ່ Facebook ພວກເຮົາຢຶດໝັ້ນໃນການສືບຕໍ່ການລົງທຶນຂອງພວກເຮົາໃນຄວາມປອດໄພທາງດ້ານອອນລາຍ, ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນແລະນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ, ແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊາວໜຸ່ມ, ພໍ່ແມ່ແລະຜູ້ເບິ່ງແຍງ, ຄູອາຈານແລະນັກສຶກສາຜູ້ວາງນະໂຍບາຍແລະເພື່ອນຮ່ວມງານໃນອຸດສະຫະກຳນີ້ເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ອິນເຕີເນັດເປັນບ່ອນທີ່ປອດໄພຂຶ້ນສຳລັບເດັກນ້ອຍ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: Big blue)