ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2021 ຜ່ານມາ ຢູ່ບ້ານຫ້ວຍງາ ກຸ່ມພັດທະນາທ່າຂ້າມ ເມືອງໂພນໄຊ ໄດ້ຮ່ວມກັນອອກແຮງງານເພື່ອຂໍໍ່ານັບຮັບຕ້ອນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 9 ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຊຸດທີ 2 ອົງການປົກຄອງບ້ານ ພ້ອມດ້ວຍປະຊາຊົນ ພາຍໃນບ້ານທັງໝົດ 59 ຄອບຄົວ,ມີ 273 ແຮງງານ,ຍິງ 134 ແຮງງານ, ໄລຍະທາງປະມານ 1 ກິໂລແມັັັັັັດ.

ໄດ້ນໍາເອົາອຸປະກອນອອກແຮງງານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ພາກັນອະນາໄມຖາງຫຍ້າອອກຈາກເສັ້ນທາງລົດ ແລະ ຂຸດດີນຖົມໃສ່ບ່ອນເປັນຮ່ອງເປັນບວກເປັນຂຸມຕາມຖະໜົນ-ຫົນທາງຢູ່ລະຫວ່າງບ້ານຕໍ່ບ້ານ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນໄປມາຫາສູ່ກັນດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະດວກສະບາຍ,ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໃນເກິດອຸປະຕິເຫດ, ນອກນັ້ນ, ກໍໄດ້ອະນາໄມ ຂອບເຂດເຮືອນຊານຕົນເອງ ໃຫ້ມີຄວາມສວຍສົດງົດງາມ ແລະ ມີຄວາມສະອາດຄວາມງາມຕາ ແລະ ຢູ່ແຕ່ລະຈຸດ ຂອງສະຖານທີ່ເລຶອກຕັ້ງ

ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແຕ່ລະພາກສ່ວນ ແລະ ປະຊາຊົນມີຄວາມສາມັກຄີກັນກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຮັດໃຫ້ມັນສໍາເລັດເຕັມໄປດ້ວຍທີ່ມີຄວາມໜາຍຄວາມສໍາຄັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັ້ນເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດທີ 9 ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຊຸດທີ 2 ເຕັມໄປດ້ວຍຂະບວນຟົດຟື້ນທົ່ວປວງຊົນ ແລະ ດໍາເນີນໄປດ້ວຍບັນຍາກາດເບີນບານມ່ວນຊື່ນ. ທັງຮັບປະກັນໄດ້ 3 ຄາດໝາຍໃຫ່ຍຄຶ: 1.ຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດຕື່ນຕົວສະໝັກໃຈໄປໃຊ້ສິດເລືອກຕັ້ງໃຫ້ໄດ້ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ 2.ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີບັດຕາຍໃຫ້ໄດ້ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ 3 ແຕ່ລະໜ່ວຍປ່ອນບັດ ແລະ ເຂດເລືອກຕັ້ງຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບປອດໃນວັນເລືອກຕັ້ງໃຫ້ໄດ້ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ.