ຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ ວັນທີ 11 ກຸມພາ 2021 ຈິດໃຈຜ່ອງໃສຫຼຽວເຫັນແສງສຸລິໂຍຂື້ນ ວັນສິນແຮມ 14 ຄໍ່າ ທ້ອງຟ້າງາມຢາດຍ້ອຍ ປະດັບເອ້ ທາດຫຼວງຫຼຽວຕາມລວງສາຍຕັ້ງ ສີຄາມງາມອະລຳສຸດສາຍຕາດັ່ງຮູບແຕ້ມ ຄືຄົນນັ້ນແຕ່ງມາທ່ານເອີຍ!…

ພາບ-ຂ່າວ: ສີພາ ນົງລາດ