ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ກຸມພາ 2021 ທີ່ຫ້ອງວ່າການແຂວງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປ.ອ ແກ້ວອຸດອນ ບຸດສິງຂອນ ຮອງເຈົ້າແຂວງຄຳມ່ວນ, ປະທານຄະນະກຳມາທິການຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ, ມີທ່ານ ດຣ ແກ່ນຈັນ ທອງສະຫວັດ ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຄະນະກຳມະການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນວາລະຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນໄດ້ຜ່ານບົດລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ໃນປີ 2020 ເຊິ່ງຄະນະນຳພະແນກໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳຄະນະຮັບຜິດຊອບໃນແຕ່ລະຂັ້ນ ເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໂດຍໄດ້ຫັນແຜນພັດທະນາສາທາລະນະສຸກໄລຍະ 5 ປີ ມາເປັນແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນມີຜົນສຳເລັດໃນຫຼາຍດ້ານເປັນຕົ້ນ: ວຽກງານ ອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ໃນປີ 2020 ສັງລວມອັດຕາຫຼຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍ ລຸ່ມ 5 ປີ ປະຕິບັດໄດ້ 23/1.000 ຄົນຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດ ທຽບໃສ່ປີ 2019 ແມ່ນຫຼຸດລົງ (ປີ 2019 ແມ່ນ 30/1.000 ຄົນ), ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 05 ປີ ຈາກ 33/1.000 ຄົນໃນປີ 2019 ມາເປັນ 25/1.000 ຄົນໃນປີ 2020, ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ຈາກ 100/100.000 ຄົນໃນປີ 2019, ໃນ 10 ເດືອນຂອງປີ 2020 ແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 90/100.000 ຄົນ.

ສ່ວນອັດຕາການເກີດລູກມີແພດຊ່ວຍ ແລະ ອັດຕາການໃຫ້ວັກຊິນກັນພະຍາດກໍ່ໄດ້ ມີການ ເພີ່ມຂຶ້ນ, ໂຄງການເກີດລູກ ແລະ ປິ່ນປົວເດັກລຸ່ມ 05 ປີໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ກໍ່ມີການມາຮັບບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ ໂດຍສະເລ່ຍໃນແຕ່ລະເດືອນ ຂອງປີ 2020 ແມ່ນປະມານ 6 ພັນກວ່າຄົນ, ທາງດ້ານໂຄງການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແບບຢ່າງ ມາຮອດປະຈຸບັນມີບ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງທັງໝົດ 517 ບ້ານ ກວມເອົາ 90,8% ຂອງຈຳນວນບ້ານ ໃນທົ່ວແຂວງ ແລະ ບັນດາວຽກງານອື່ນໆກໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະສົບຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານ. ພ້ອມນັ້ນກໍ່ຍັງໄດ້ ວາງແຜນພັດທະນາວຽກງານສາທາລະນະສຸກໃນປີ 2021 ເຊິ່ງປະກອບມີ 8 ແຜນງານ, 49 ແຜນງານຍ່ອຍ ແລະ 133 ໂຄງການ. ໂອກາດດຽວກັນບັນດາຄະນະກຳມະການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນ ກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນ ຕໍ່ບົດລາຍງານ ແລະ ທິດທາງແຜນການຂອງວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ປີ 2021 ດ້ວຍຄວາມເປັນເອກະພາບກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ໂດຍສະເພາະ ແນໃສ່ບັນລຸຄາດໝາຍໃນບັນດາ 11 ຕົວຊີ້ບອກ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງ.