ການທຳມາຫາກິນຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍັງເຮັດແບບພໍແຕ່ກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນເຮັດຕາມແບບເກົ່າທີ່ເຄີຍໄດ້ເຮັດມາ ບາງຄອບຄົວບໍ່ມີຄວາມບຸກບືນສູ້ຊົນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວເຫຼົ່ານັ້ນ ຍັງພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂາດເຂີນ, ແຕ່ມີບາງຄົນບາງຄອບຄົວທີ່ໄດ້ມີຄວາມຫ້າວຫັນບຸກບືນສູ້ຊົນບໍ່ຍອມແພ້ກັບບັນຫາ ແລະ ກໍໄດ້ຊອກຫາວິທີທາງໃນການສ້າງຢູ່ທຳກິນໃຫ້ຄອບຄົວມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວຕາມແນວທາງທີ່ພັກ-ລັດໄດ້ວາງໄວ້ຄືກັບຄອບຄົວຂອງ ທ່ານ ແສງອອນ ອາຍຸ 54 ປີ, ມີສະມາຊິກໃນຄອບຄົວມີ 9 ຄົນ ຍິງ 4 ຄົນ, ແຮງງານຕົ້ນຕໍແມ່ນ 2 ຄົນ, ທ່ານ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ແຕ່ກ່ອນອາຊີບແມ່ນເຮັດນາ ເຮັດໄຮ່ປູກເຂົ້າ, ປູກພືດຜັກຊະນິດຕ່າງໆ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີລາຍຮັບ ຄອບຄົວພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ, ຈາກນັ້ນມາຕົນເອງຈຶ່ງໄດ້ປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ທີ່ໄດ້ມີການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີລາຍຮັບໃຫ້ຫັນມາສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວໃຫ້ມີລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວ ມາຮອດປີ 2013 ຈຶ່ງໄດ້ທົດລອງປູກໝາກກ້ຽງໃນຈຳນວນ 300 ເບ້ຍ ໃນເນື້ອທີ່ 1 ເຮັກຕາ, ເພາະວ່າຕົ້ນໝາກກ້ຽງເປັນພືດທີ່ມັກດິນດຳດິນພູຜາມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ເປັນແຫຼ່ງສະສົມສານອາຫານຈາກທຳມະຊາດໄດ້ດີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເວລາປູກໃສ່ແລ້ວຕົ້ນຈະງາມດີ, ການບົວລະບັດຮັກສາກໍງ່າຍມີແຕ່ເສຍຫຍ້າ, ແລະ ຕິດຕາມກຳຈັດສັດຕູພືດທີ່ຈະມາທຳລາຍຕົ້ນໝາກກ້ຽງເທົ່ານັ້ນ, ຕັ້ງແຕ່ມື້ເລີ່ມປູກກໍໃຊ້ເວລາປະມານ 5-6 ປີ ກໍສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້, ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ມີຕົ້ນໝາກກ້ຽງລວມທັງໝົດ 700 ກວ່າຕົ້ນໃນເນື້ອທີ່ 3 ເຮັກຕາ, ຕະຫຼາດທີ່ສົ່ງຂາຍແມ່ນຕະຫຼາດຊຳເໜືອ, ຊຳໃຕ້ ແລະ ສົບເບົາ; ບາງທີມີແມ່ຄ້າພໍ່ຄ້າມາຮັບຊື້ຢູ່ກັບທີ່ກໍຈະຂາຍກິໂລໜຶ່ງ 7.000 ກວ່າກີບ, ຖ້າເປັນໄລຍະທີ່ອຶດແດ່ກໍຈະຂາຍກິໂລໜຶ່ງ 10 ພັນກວ່າກີບ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາສາມາດເກັບກູ້ໝາກກ້ຽງໄດ້ 10 ກວ່າໂຕນ, ນອກຈາກ ປູກໝາກກ້ຽງແລ້ວກໍໄດ້ລ້ຽງງົວ, ຄວາຍ ແລະ ສັດປີກຈຳນວນໜຶ່ງຕື່ມອີກ, ສະເລ່ຍມີລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວ 90 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ປີ, ສະນັ້ນ ຜ່ານການຫັນມາປູກໝາກກ້ຽງຂາຍ ກໍເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວແມ່ນດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າຫຼາຍ, ມີເງິນສົ່ງໃຫ້ລູກໄດ້ຮຽນ, ມີທຶນສະສົມໄວ້ໃຊ້ໃນເວລາທີ່ພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ມີທຶນໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວຕໍ່ໄປອີກ.

ທ່ານ ພອນທອງ ແກ້ວແສງທົງ ຮອງນາຍບ້ານໆໂຮມພັນ ເມືອງວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພັນ, ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະນຳອຳນາດການປົກຄອງບ້ານໄດ້ກ່າວວ່າ: ພາຍໃນບ້ານມີ 68 ຫຼັງຄາເຮືອນ ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 498 ຄົນ ຍິງ 228 ຄົນ, ອາຊີບຕົ້ນຕໍແມ່ນເຮັດນາເຮັດໄຮ່ປູກເຂົ້າ ແລະ ເອົາການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດເປັນສຳຮອງ ແລະ ການປູກໝາກກ້ຽງກໍແມ່ນທ່າແຮງສ້າງລາຍຮັບທີ່ສຳຄັນຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ໂດຍອີງໃສ່ແນວທາງແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ທີ່ເວລາໃດກໍໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ສຸມໃສ່ການຜະລິດດ້ວຍການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ໃຫ້ເປັນສິນຄ້າ ສ້າງເສດຖະກິດຂອງຄອບຄົວໃຫ້ມີຢູ່ມີກິນ.

ສະນັ້ນ, ພາຍໃນບ້ານໂຮມພັນຂອງພວກເຮົາ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນມີປະຊາຊົນທີ່ປູກໝາກກ້ຽງ 28 ຄອບຄົວ ແລະ ລ້ຽງສັດຈຳນວນໜຶ່ງພໍຮັບໃຊ້ຄອບຄົວ; ຈົນສາມາດເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວມີຢູ່ມີກິນຊີວິດດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າຫຼາຍ ຊຶ່ງຄອບຄົບທີ່ເປັນຕົວແບບທີ່ເດັ່ນກວ່າໝູ່ຂອງບ້ານໂຮມພັນເຮົາແມ່ນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແສງອອນ ເພິ່ນແມ່ນຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ໄດ້ເອົາດີດ້ານການປູກໝາກກ້ຽງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາຖືວ່າຄອບຄົວຂອງເພິ່ນແມ່ນເປັນຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂາດເຂີນ, ແຕ່ພາຍຫຼັງໄດ້ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດຕາມແນວທາງແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມການຊີ້ນຳຂອງອຳນາດການປົກບ້ານເຮົາທີ່ໄດ້ມີການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີຄວາມຕື່ນຕົວ ສ້າງເສດຖະກິດຂອງຄອບຄົວຕາມແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ-ລັດ ວາງໄວ້ ແລະ ກໍສາມາດເວົ້າໄດ້ເລີຍວ່າຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແສງອອນ ແມ່ນເປັນຕົວແບບທີ່ມີລາຍຮັບຫຼາຍສົມຄວນໃນປີໜຶ່ງ 70 ລ້ານກວ່າກີບ, ຈາກການປູກໝາກກ້ຽງ ແລະ ເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງຄອບຄົວ, ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ຄອບຄົວຂອງເພິ່ນແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດກິດຈະກຳນີ້ມາຕະຫຼອດຈົນສາມາດມີເງິນສົ່ງລູກຫຼານໄດ້ຮຽນໜັງສື, ມີເງິນສະສົມໃນການບຸກເບີກເນື້ອທີ່ເຮັດການຜະລິດໃນຕໍ່ໜ້າອີກ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ)