ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ອອກມະຕິຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 68/ຄປພຂ ລົງວັນທີ 19 ກຸມພາ 2021 ວ່າດ້ວຍການໂຈະແຜນຈັດຊື້ພາຫະນະ ເພື່ອປະກອບໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານພັກແຂວງ ສະໄໝທີ XI ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າແຂວງ ສະບັບເລກທີ 119/ຈຂ.ອປ ລົງວັນທີ 22 ມັງກອນ 2021.