ຕອນເຊົ້າຂອງທີ 21 ກຸມພາ 2021 ຢູ່ທີບ້ານນາຄຳ,ບ້ານອົມກະເນັ່ງ ເມືອງໃຫມ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໃຫ້ກຽດປະທານໂດຍທ່ານ ນາງຄຳຫລ້າອິນທະວົງ ຫົວຫນ້າຫ້ອງການຖະແຫຼງວັດທະນະທຳແລະທ່ອງທຽ່ວທັງເປັນຫົວຫນ້າທີມງານປ່ອນບັດໃນຄັ້ງນີ້ ທ່ານໄດ້ກ່າວເປີດພິທີ ຕໍ່ກັບການໃຊ້ສິດຂອງຕົນເອງນັບແຕ່ອາຍຸ18 ປີຂື້ນໄປຕ້ອງໃຊ້ສິດຂອງຕົນເລືອກເອົາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແລະສະມາຊິກປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງຢ່າງເຕັມສ່ວນ

ນອກຈາກນີ້ໃຫ້ທູກທ່ານໃຊ້ສິດເພືອບໍ່ໃຫ້ມີບັດຕາຍຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍມີຄວາມສະຫົງບປອດໄພຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ, ການປ່ອນບັດຄັດເລືອກມີບັນຍາກາດອັນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ, ຄວາມພູມໃຈ, ທັງບັນຍາກາດອັນເບີກບານມ່ວນຊື່ນຊາວບ້ານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ກັບການປ່ອນບັດຄັ້ງນີ້
ນອກຈາກນີ້ສະຫະພັນແມ່ຍີງບ້ານຍັງໄດ້ຝື່ກແອບສີລະປະວັນນະຄະດີຂອງເຜົ່າໄຕດຳເພືອຄຳນັບຮັບຕ້ອນວັນເລືອກຕັ້ງ,ມີການຄັບເຜົ່າ,ຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ເພືອເປັນການພູກແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີເຊີ່ງກັນແລະກັນ,ທູກຄົນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການໃຊ້ສິດເລືອກຕັ້ງສະມາຊີກສະພາສຳເລັດຜົນຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ