ເຄັດລັບແຕ່ງໜ້າລັກສະນະນີ້ເໝາະສົມກັບທ່ານທີ່ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ງໜ້າໃໝ່ ຫຼື ທ່ານທີ່ບໍ່ມັັກການແຕ່ງໜ້າເຂັ້ມ ແລະ ຍັງຊ່ວຍປະຫັຍດເວລານຳອີກ ຊື່ງເຄັດລັບນີ້ມີພຽງ 5 ຂັ້ນຕອນເທົ່ານັ້ນມາເບີ່ງນຳກັນເລີຍ.

  • ກຽມຜິວດ້ວຍການໃຊ້ຄອນຊິລເລີປົກປິດແບບບາງເບົາ.

ຫຼັງຈາກລົງຄີມບຳລຸງຜິວ ແລະ ຄີມກັນແດດແລ້ວ ໃຫ້ລົງຄອນຊິລເລີໃນບໍລິເວນຈຸດຕ່າງໆ ຂອງໃບໜ້າ ເຊັ່ນ: ຮອຍສິວ, ຈຸດດ່າງດຳ ແລ້ວໃຊ້ມືເຄ່ຍ ຫຼື ຖ້າຫາກທ່ານຮູ້ສຶກບໍ່ໝັ້ນໃຈ ຫຼັງລົງຄອນຊິລເລີແລ້ວໃຫ້ທາແປ້ງເບົາໆ ເພື່ອຄວາມເປັນທຳມະຊາດ.

  • ຄອນທົວເພື່ອສ້າງມິຕິເທີງໃບໜ້າ ແລະ ແຕ່ງເປືອກຕາກັບອາຍແຊໂດ

ການລົງຄອນທົວໃນໃບໜ້າສາມາດສ້າງມິຕິໄດ້ຫຼາຍບ່ອນ ແຕ່ຄວນລົງຄອນທົວບໍລິເວນກາມ ໂໜກແກ້ມ ຂະມັບ ແລະ ໜ້າຜາກ ໂດຍເລືອກໃຊ້ເສດສີທີ່ເຂັ້ມກ່ວາສີຜິວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຝຸ່ນ ຫຼື ເນື້ອຄີມກໍ່ຕາມ.

ສີເປືອກຕາກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນສາມາດແຕ່ງໄດ້ເບົາໆ ດ້ວຍການໃຊ້ອາຍແຊໂດ ຫຼື ບ໋ອນເຊີສີນໍ້າຕານໃນການແຕ່ງ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ໃຊ້ໄຮໄລສີເຂັ້ມທາບໍລິເວນຫາງຕາເພື່ອເພີ່ມມິຕິ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງປັດແກ້ມກໍ່ໄດ້ ຫຼື ຖ້າຢາກຈະປັດກໍ່ຄວນປັດແກ້ມສີສົ້ມ ຫຼື ສີພືດ ເພື່ອຄວາມເປັນທຳມະຊາດຫຼາຍຂື້ນ.

  • ລິບສະຕິກສີນູ໊ດ ຫຼື ໂທນສີນໍ້າຕານ

ທັງສອງໂທນສີນີ້ໃຫ້ຄວາມເປັນທຳມະຊາດຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະສາມາດເລືອກໃຊ້ແບບເປັນເນື້ອແມັດ ຫຼື ລິບກ໊ອດ ເພື່ອຄວາມມັນວາວກໍ່ໄດ້ ຢ່າລືມເລືອກເສດສີທີ່ເໝາະກັບສີຜິວ ເພາະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນຫ່ວງເລື່ອງຄວາມຄົງທົນ ແຕ່ຄວນຄຳນຶງເຖີງຄວາມສະບາຍແທນ.

  • ໄຮໄລເພີ່ມຄວາມເປັງປະກາຍ

ໄຮໄລແມ່ນສ້າງຄວາມໂດດເດັ່ນໃຫ້ກັບໃບໜ້າໃນສ່ວນທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຄວນໄຮໄລບໍລິເວນດັງ, ໂໜກແກ້ມ ແລະ ຂອບປາກ ເພື່ອດືງດູດສາຍຕາ.

  • ຂຽນຄີ້ວຕາມຮູບທຳມະຊາດ

ສາມາດສ້າງຄວາມເປັນທຳມະຊາດໃຫ້ຄີ້ວໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ສໍຂຽນຄີ້ວ ຫຼື ຂຽນຄີ້ວແບບຝຸ່ນກໍ່ໄດ້ ຄວນຂຽນຕາມຄວາມໂຄ້ງຂອງໃບໜ້າ ຫຼັງຈາກນັ້ນສາມາດນຳມາດັດແປງດ້ວຍການໃຊ້ສໍຂຽນຄີ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ເຄັດລັບທັງໝົດນີ້ ສາມາດນຳໄປດັດປັບໃຊ້ໃນມື້ທີ່ຕ້ອງການພັກຜິວໜ້າ ແຕ່ຖ້າກັງວົນວ່າໜ້າສົດອາດຈະບໍ່ລອດ ຫຼື ມື້ໃດຟ້າວໆ ກໍ່ໃຊ້ເຄັດລັບທັງ 5 ຂໍ້ຕາມນີ້ໄດ້ເລີຍ ເຊີ່ງສາມາດສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນແຕ່ລະມື້ໄດ້ດີເລີຍສາວໆ.