ປີ 2021 ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ຮັບໂຕເລກການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າ ງົບປະມານຈຳ​ນວນ 85 ຕື້ກີບ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 29% ເມື່ອທຽບໃສ່ແຜນດັດແກ້ປີຜ່ານມາ ແລະ ເທົ່າກັບ 2,73% ຂອງ GDP. ໃນນີ້, ຂັ້ນແຂວງສູ້ຊົນເກັບໃຫ້ໄດ້ 74,3 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ສູ້ຊົນເກັບໃຫ້ໄດ້ 10,6 ຕື້ກວ່າກີບ.

ທ່ານ ສຸລິພອນ ຟອງສະໜຸດ ຮອງຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈຳແຂວງອັດຕະປື ໄດ້​ລາຍ​ງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງ ທີ່ຫາກໍສໍາເລັດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ປີ 2021 ເປັນປີທໍ​າອິດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ lX ແລະ ເປັນປີທຳອິດຂອງການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນໄລຍະແຕ່ 2021-2025 ບົນຈິດໃຈຄືດັ່ງກ່າວ ທາງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ກໍານົດແຜນ ຈະສູ້ຊົນຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ 85 ຕື້ກີບ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 29% ຂອງແຜນການດັດແກ້ປີ 2020 ແລະ ເທົ່າກັບ 2,73% ຂອງ GDP ຊຶ່ງລາຍຮັບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ​ໄດ້ຈາກພາສີ-ສ່ວຍສາອາກອນທາງກົງ ມີ 45,9 ຕື້ກວ່າກີບ. ໃນນີ້, ມີລາຍຮັບອາກອນກຳໄລ 11,8 ຕື້ກວ່າກີບ, ລາຍຮັບອາກອນລາຍໄດ້ 16,5 ຕື້ກວ່າກີບ, ລາຍຮັບອາກອນມອບເໝົາ 2,2 ຕື້ກວ່າກີບ, ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມທາງ 1,1 ຕື້ກີບ, ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມອື່ນໆ 2,3 ຕື້ກວ່າກີບ, ລາຍຮັບຄ່າບໍລິການ 9,5 ຕື້ກີບ, ລາຍຮັບຈາກທີ່ດິນ 2,2 ຕື້ກວ່າກີບ, ລາຍຮັບຈາກພາສີ-ສ່ວຍສາອາກອນທາງອ້ອມ ມີ 39 ຕື້ກວ່າກີບ, ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 36,3 ຕື້ກວ່າກີບ, ອາກອນຊົມໃຊ້ 2,7 ຕື້ກວ່າກີບ.

ທ່ານ ສຸລິພອນ ຟອງສະໜຸດ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ການສ້າງແຜນລາຍຮັບໃນປີ 2021 ແມ່ນໄດ້ຮັບການມອບໝາຍບົນຈິດໃຈບຸກທະລຸ ແລະ ການເພີ່ມທະວີຍົກສູງບົດບາດ, ຄວາມຮັບຜິດ ຊອບໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນເປັນຕົ້ນ ຕ້ອງຮັບປະກັນການເກັບລາຍຮັບໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຕາມໂຕເລກຄາດໝາຍ ກໍານົດໄວ້ໃນແຕ່ລະດ້ານ, ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກຳກ່ຽວກັບວຽກ ງານສ່ວຍສາອາກອນໃຫ້ກວ້າງຂວາງທົ່ວສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານ ຮອບດ້ານ ນັບແຕ່ຂັ້ນແຂວງຈົນຮອດຂັ້ນເມືອງ, ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາ ກອນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງກັບພາລະບົດບາດຂອງກົມສ່ວຍສາອາກອນໄດ້ວາງອອກ, ປັບປຸງກົນໄກ ການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນໃຫ້ມີປະສິດພາບກ່ວາເກົ່າດ້ວຍການຫັນການຄຸ້ມຄອງວຽກ ງານເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນໄປສູ່ລະບົບທັນສະໄໝ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ)