ໃນວັນທີ 24 ກຸມພານີ້,ອົງການກາແດງແຂວງເຊກອງ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມການປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ແກ່ນ້ອງນັກຮຽນໂຮງຮຽນ ມສ ກິນນອນຊົນເຜົ່າແຂວງເຊກອງ,ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານ ດຣ ໄພວັນ ສຸກກະເສີມ ຮອງຫົວໜ້າອົງກາແດງແຂວງເຊກອງ, ທ່ານ ວິໄລວົງ ສິດທິຍານົນ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງນັກຮຽນໂຮງຮຽນ ມສ ກິນນອນຊົນເຜົ່າແຂວງ,ມີຫົວໜ້າໜ່ວຍງານບໍລິຫານໂຮງຮຽນ,ມີໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກອົງການກາແດງແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍນ້ອງນັກຮຽນພາຍໃນໂຮງຮຽນ ມສ ກິນນອນຊົນເຜົ່າແຂວງເຂົ້າຮ່ວມທີ່ໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ດຣ ໄພວັນ ສຸກກະເສີມ ຮອງຫົວໜ້າອົງກາແດງແຂວງເຊກອງ ກ່າວວ່າ: ອຸປະຕິເຫດແມ່ນສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ທຸກທີ່,ທຸກເວລາ,ບໍ່ຈຳແນກເພດ,ໄວແລະບໍ່ຈຳແນກຊົ້ນຊັ້ນວັນນະ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນເຈັບໃນທົ່ວສັງຄົມ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈໂດຍບໍ່ຫວັງສີ່ງຕອບແທນແມ່ນການສ້າງກຸສົນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ,ດັ່ງນັ້ນການເປີດຝຶກອົບຮົມການປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ແກ່ນ້ອງນັກຮຽນພາຍໃນໂຮງຮຽນ ມສ ກິນນອນຊົນເຜົ່າແຂວງເຊກອງໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງ ແມ່ນເປັນການຝຶກຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃນວຽກງານກາແດງໃຫ້ແກ່ບັນດານ້ອງນັກຮຽນ ແນໃສ່ເພື່ອສ້າງໄດ້ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້,ຄວາມສາມາດຂັ້ນພື້ນຖານໃນການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນເຈັບໃນກໍລະນີທີ່ເກີດມີອຸປະຕິເຫດຂື້ນພາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ນອກນີ້ຍັງເປັນການສ້າງບຸກຄະລາກອນ ທີ່ເປັນພື້ນຖານປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງອົງການກາແດງລາວ ໃນການກູ້ໄພເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມຕື່ມອີກ ໂດຍບັນນ້ອງນັກຮຽນທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຜ່ານການຄັດເລືອກ,ເຊີ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ມີຄຸນສົມບັດດີ,ເປັນບຸກຄົນມີຄວາມກະຕື້ລື້ລົ້ນຢາກຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມຢ່າງຈິງໃຈ ແລະເປັນບຸກຄົນທີ່ການຈັດຕັ້ງພາຍໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ

ຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້,ບັນດານ້ອງນັກຮຽນໄດ້ພ້ອມກັນສຸມໃສ່ຮຽນຮູ້ ບົດຮຽນຕ່າງໆຈາກປື້ມຄູ່ມືຝຶກສອນການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ ປະກອບມີ 11 ບົດ ຄື: ບົດຮຽນກ່ຽວກັບກາຍະວິພາກສາດແລະສາລິລະວິທະຍາ,ຫຼັກການປະຖົມພະຍາບານ,ພາວະໝົດສະຕິຂາດຄວາມຮູ້ສຶກ,ອາການຊັກ,ພະຍາດເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງ,ອາການຫົວໃຈຂາດເລືອດກະທັນຫັນ,ການປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼືອຂັ້ນພື້ນຖານ,ການສະໝັກສີ່ງແປກປອມອຸຕັນທາງເດີນຫາຍໃຈ,ເລືອດອອກແລະການຫ້າມເລືອດ,ກະດູກຫັກ ແລະບົດຮຽນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍຄົນເຈັບ ເພື່ອໃຫ້ບັນດານ້ອງນັກຮຽນຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໄດ້ມີຄວາມຮູ້,ຄວາມສາມາດແລະທັກສະກ່ຽວກັບການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນຂອງຄົນເຈັບ ເປັນຕົ້ນ: ການປະເມີນຄວາມປອດໄພກ່ອນເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອຄົນເຈັບໄດ້ຢ່າງປອດໄພ,ການປະເມີນການບາດເຈັບແລະພາວະສ່ຽງຕໍ່ຊິວິດ,ລວມທັງການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນເຈັບທີ່ມີພາວະສ່ຽງຕໍ່ຊີວິດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະປອດໄພ,ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍຄົນເຈັບນຳສົ່ງໂຮງໝໍໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະປອດໄພ ແລະການແຈ້ງຂໍ້ມູນແກ່ລະບົບການແພດສຸກເສີນໄດ້ຢາ່ງຖືກຕ້ອງ,ຄົບຖວ້ນ,ກ່ອນນຳຄົນເຈັບສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ລະບົບບໍລິການທາງການແພດສຸກເສີນ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກອົງການກາແດງຢີ່ປຸ່ນໂດຍຜ່ານອົງການກາແດງລາວ