ມິເດຍລາວ ແຂວງເຊກອງ ຂ່າວ:ພຸດທະສອນ ທ່ານ ວົງມະນີ ແກ້ວນະຄອນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງເຊກອງ ລາຍງານໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະການເງິນ ປະຈໍາປີ 2020 ໃນວັນທີ 25 ກຸມພາ 2021 ຜ່ານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕະຫຼອດໄລຍະ 01 ປີ ຜ່ານມາສາມາດສະແດງດ້ານຕົວເລກປະຕິບັດເທົ່າກັບ 73,86 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 108% ຂອງແຜນດັດແກ້ປະຈໍາປີ,( ສົມທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນປີຜ່ານມາເຫັນວ່າ ເພື່ມຂຶ້ນ 01 %).


ໃນນັ້ນ; ລາຍຮັບພູດສູນກາງປະຕິບັດຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ 2,17 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 156% ຂອງແຜນດັດແກ້ປະຈໍາປີ( ສົມທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນປີຜ່ານມາເຫັນວ່າຫລຸດລົງ 68 %) ແລະ ລາຍຮັບພູດທ້ອງຖິ່ນ 71,69 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 107% ຂອງແຜນດັດແກ້ປະຈໍາປີ ( ສົມທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນປີຜ່ານມາເຫັນວ່າເພື່ມຂຶ້ນ 08 %), ເຊິ່ງໃນນີ້: ພູດສູນກາງມາປະຕິບັດຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ 2,17 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 156%, ໃນນັ້ນ ປະກອບມີ: ລາຍຮັບພາສີ ແລະຊັບສິນ ເທົ່າກັບ 1,56 ຕື້ກີບ ສົມທຽບໃສ່ແຜນການປີ 127%, ລາຍຮັບກອງກວດກາປະຈຳແຂວງ 1,37 ຕື້ກີບ ສົມທຽບໃສ່ແຜນການປີ 214%, ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ 0,19 ຕື້ກີບ ສົມທຽບໃສ່ແຜນການປີ 32%, ລາຍຮັບບໍ່ແມ່ນພາສີອາກອນ 0,61 ຕື້ກີບ ສົມທຽບໃສ່ແຜນການປີ 356%, ລາຍຮັບບ້ວງຊັບສິນ 0,47 ຕື້ກີບ, ບ້ວງລັດວິສະຫະກິດ 0,14 ຕື້ກີບ ສົມທຽບໃສ່ແຜນການປີ 79%; ລາຍຮັບພູດທ້ອງຖິ່ນ 71,69 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 107% ຂອງແຜນດັດແກ້ປະຈໍາປີ, ໃນນັ້ນປະກອບມີ: ລາຍຮັບຈາກສ່ວຍສາອາກອນ 63,88 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 108% ຂອງແຜນດັດແກ້ປະຈໍາປີ, ລາຍຮັບບໍ່ແມ່ນສ່ວຍສາອາກອນ 7,81 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 96% ຂອງແຜນດັດແກ້ປະຈຳປີ, ໃນນັ້ນ.

ບັນດາຫ້ອງການ-ການເງິນເມືອງ 4 ຕົວເມືອງປະຕິບັດໄດ້ຄື: ເມືອງລະມາມ ເທົ່າກັບ 4,02 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 101%, ເມືອງທ່າແຕງ ເທົ່າກັບ 3,67 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 105%, ເມືອງກະລຶມ ເທົ່າກັບ 3,84 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 102%, ເມືອງດາກຈຶງ ເທົ່າກັບ 3,61 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 116%
ທ່ານ ວົງມະນີ ແກ້ວນະຄອນ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ໂດຍລວມແລ້ວ ການສູ້ຊົນຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2020 ຂອງແຂວງເຊກອງແມ່ນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 71,69 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 107% ຂອງແຜນການດັດແກ້, ໃນນັ້ນ ສ່ວຍສາອາກອນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 63,88 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 108% ຂອງແຜນການດັດແກ້ ແລະຊັບສິນປະຕິບັດໄດ້ 7,81 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 96% ; ທັງນີ້ ສາຍເຫດທີ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ລື່ນແຜນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກລາຍຮັບບັງເອີນຈາການອ່ວຍໜີ້ສາມແຈຂອງລັດຖະບານໃນໄລຍະທີໜື່ງ ເຊິ່ງລາຍຮັບດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຕິດພັນກັບການຊຳລະບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ແຂວງເຊກອງ.