ມີເດຍລາວແຂວງເຊກອງ ຂ່າວໂດຍ: ພອນ ບຸນອຸທິດ ກວດແກ້ໂດຍ: ສະຫຍາມ ຈັນທະສອນ
ຊຸດຝຶກອົບຮົມການຍົກລະດັບສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານງານກຸ່ມຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອກວດສອບຕົວຈິງໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ແກ່ ເມືອງ ທ່າແຕງ ແລະ ເມືອງ ດັກຈຶງຂອງແຂວງ ເຊກອງ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9-11 ມີນາ2021ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໂຮງແຮມແອນນາ ເມືອງ ທ່າແຕງ,ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ເສີມສີ ສຸລິຕະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ເຊກອງ ຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການສົ່ງເສີມລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ,ມີທ່ານນາງ ວຽງຄອນ ບຸນຜາສຸກ ວິຊາການຈາກກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກໍາ (ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້),ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງສອງໂຕເມືອງພ້ອມດ້ວຍກຸ່ມຜະລິດເປັນສິນຄ້າພາຍໃນເມືອງ ທ່າແຕງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານນາງ ວຽງຄອນ ບຸນຜາສຸກ ວິຊາການຈາກກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກໍາ (ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້)ມີຄໍາເຫັນກ່າວປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມວ່າ: ໄລຍະ 3 ວັນຜ່ານມານີ້ໂຄງການສົ່ງເສີມລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ(ຄສກສ) ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ 2 ເມືອງເປົ້າໝາຍຄື:ເມືອງ ທ່າແຕງ ແລະ ເມືອງດັກຈຶງ ຂອງແຂວງ ເຊກອງ ເພື່ອຍົກລະດັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານງານກຸ່ມຜະລິດກະສິກໍາ ໂດຍສະເພາະ ການເປັນຜູ້ນໍາທີ່ດີ,ບຸກຄະລິກການເປັນຜູ້ນໍາ,ສິ່ງທີ່ຜູ້ນໍາຄວນປະຕິບັດ-ບໍ່ຄວນປະຕິບັດ,ການສ້າງທີມງານທີ່ດີ, ຄຸນສົມບັດຂອງທີມງານ, ວິທີການສົ່ງເສີມທີມງານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ຮູ້ຄວາມໝາຍສໍາຄັນຂອງກຸ່ມຜະ
ລິດກະສິກໍາ, ຄຸນລັກສະນະຂອງຄະນະບໍລິຫານງານກຸ່ມ, ພາລະບົດບາດ,ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່, ການວາງແຜນດໍາເນີນງານຂອງກຸ່ມ, ແຜນທຸລະກິດກຸ່ມ, ແຜນຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂອງກຸ່ມ,ການລາຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງກຸ່ມ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນພັດທະນາກຸ່ມການຜະລິດ, ບັນຊີ ແລະ ຄັງເງິນສົດ, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງກອງທຶນ ແລະ ຮຸ້ນ, ການປັນຜົນກອງທຶນ ແລະ ຮຸ້ແນະນໍາ-ນໍາພາການປະກອບແບບຟອມໃນການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນຂອງໂຄງການ, ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເອກະສານແຕ່ລະກຸ່ມທີ່ມີ ພ້ອມໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນຈາກ 2 ເມືອງເປົ້າໝາຍໄດ້ຍົກລະດັບສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຄະນະບໍລິຫານງານກຸ່ມຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ພາຍໃນເມືອງຂອງຕົນໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນ,ຮັບປະກັນໃຫ້ກຸ່ມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ເຂົ້າຮັບການຢັ້ງຢືນກ່ອນຂາຍສິນຄ້າອອກສູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.