ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ (ສກຂ) ຊຽງຂວາງ ໄດ້ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມໃນການສອນແບບບູລະນາການໃຫ້ຄູສອນຫ້ອງກຽມປະຖົມ ແລະ ວິຊາການຄູສຶກສານິເທດຂອງສອງເມືອງເປົ້າໝາຍ ເມືອງຄໍາ ແລະ ເມືອງໜອງແຮດ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ທີ່ສະໂມສອນຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ (ສກມ) ຄູນ ໂດຍການ ກ່າວປິດຂອງທ່ານ ທອງສີ ພັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ສກຂ, ມີຄູຝຶກ ແລະ ສໍາມະນາກອນຈາກ 2 ເມືອງເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ນາງ ແພງມະນີ ພັນທະລາວົງ ວິຊາການຂະແໜງກ່ອນໄວຮຽນ ພະແນກ ສກຂ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານບົດສະຫຼຸບບັ້ນຝຶກອົບຮົບ ຊຶ່ງສໍາມະນາກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບບັນດາຫົວຂໍ້ກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ນໍາມາຝຶກອົບຮົມເຊັ່ນວ່າ: ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບການສອນແບບບູລະນາການ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ວິຊາພາສາລາວ, ຄະນິດສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດ, ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບພາກທິດສະດີ ແລະ ລົງເລິກພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ເປັນຕົ້ນການແຕ່ງບົດສອນ, ການສອນສາທິດ, ການຜະລິດອຸປະກອນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ. ນອກ ນັ້ນ, ສໍາມະນາກອນຍັງໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຕໍ່ການຈັດສະພາບແວດລ້ອມທັງໃນຫ້ອງ ແລະ ນອກຫ້ອງຮຽນ, ເພື່ອໃຫ້ການນໍາເອົາບົດຮຽນໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ສໍາລັບສໍາມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີຄູສອນຫ້ອງກຽມປະຖົມທີ່ມາຈາກເມືອງຄູນ 28 ແຫ່ງ ແລະ ເມືອງໜອງແຮດ 41 ແຫ່ງ ໂດຍຈັດແບ່ງການຝຶກອົບຮົມເປັນ 2 ຊຸດ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຝຶກໃນຫົວຂໍ້ດຽວກັນ, ຊຸດທີ I (ແຕ່ວັນທີ 15-19 ມີນາ 2021) ແລະ ຊຸດທີ II (ແຕ່ວັນທີ 22-26 ມີນາ 2021) ເຊັ່ນດຽວກັນ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ)