ທ່ານສາມາປ້ອງກັນຕົນເອງ ແລະ ຄົນອື່ນ ຈາກການຕິດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ ຄື:

1. ໝັ່ນລ້າງມືໃສ່ສະບູ ແລະ ນ້ຳສະອາດ ຫລື ເຈວລ້າງມືທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງເຫລົ້າ.

2. ອັດປາກ-ດັງ ເວລາໄອ ແລະ ຈາມດ້ວຍຂໍ້ສອກ ແລ້ວລ້າງມືທຸກຄັ້ງ.

3.ຫລີກເວັ້ນການຈັບຕາ, ດັງ ແລະ ປາກ.

4.ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ 1 ແມັດ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ແລະ ຄົນອື່ນ

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)