ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ອອກຄຳສັ່ງສະບັບເລກທີ 421/ສສກ ລົງວັນທີ 21 ເມສາ 2021 ວ່າດ້ວຍການຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ລົງວັນທີ 21 ເມສາ 2021 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມພ້ອມຮອບດ້ານເພື່ອຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ພາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມພ້ອມຮອບດ້ານເພື່ອຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນສຳນັກງານ, ສະຖາບັນ, ສຳນັກພິມ, ສູນ ແລະ ສະຖານການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.