ຂໍ້ມູນຈາກວົງການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພາ ໃຫ້ເຫັນວ່າບັນດາປະເທດ ທີ່ໄດ້ສັກວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ກວມເອົາພົນລະເມືອງຫຼາຍທີ່ສຸດ (ນັບສະເພາະປະເທດທີ່ມີພົນລະເມືອງຫຼາຍກວ່າ 500,000 ຄົນເທົ່ານັ້ນ) ພົນລະເມືອງອິດສະຣາເອລ ໄດ້ສັກວັກຊິນ 58%, ພົນລະເມືອງມັດດິບ ໄດ້ສັກວັກຊິນ 57,6% ແລະ ພົນລະເມືອງສະຫະລັດອາຣັບເອມິເລດ ໄດ້ສັກວັກຊິນ 51,8%.

ບັນດາປະເທດທີ່ສັກວັກຊີນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ ສປ ຈີນ ໄດ້ສັກວັກຊີນ 308,23 ລ້ານໂດສ  ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ສັກວັກຊີນ 257,35 ລ້ານໂດສ ເຊີ່ງການສັກວັກຊີນຢ່າງໄວວານັ້ນ ນອກຈາກຈະສາມາດຢຸດການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວໄດ້ແລ້ວ ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງປະເທດຟື້ນໂຕໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

ອິດສະຣາເອລ

ເປັນປະເທດທີ່ມີການສັກວັກຊີນຄົບຖ້ວນຫຼາຍທີ່ສຸດ ປະຈຸບັນໄດ້ຍົກເລີກມາດຕະການບັງຄັບການໃສ່ຜ້າປິດປາກ-ປິດດັງ ໃນບ່ອນແຈ້ງ ຫຼຸດຜ່ອນມາດຕະການລ໊ອກດາວ ປະຊາຊົນກັບຄືນໄປເຮັດວຽກຕາມປົກກະຕິ ແລະ ເປີດໂຮງຮຽນເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບໜຶ່ງປີ.

  • ເສດຖະກິດຟື້ນໂຕ

ເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາມີສັນຍານຂອງການຟື້ນໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ກະຊວງການເງິນອິດສະຣາເອລ ກ່າວວ່າ: ງົບປະມານຂອງປະເທດໄດ້ຫຼຸດລົງເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບຫຼາຍເດືອນ 12,1% ຂອງ GDP ໃນ 12 ເດືອນຫາທ້າຍເດືອນມີນາ ຈາກ 12,4% ໃນທ້າຍເດືອນກຸມພາ.

ລາຍໄດ້ຂອງລັດຖະບານ ສຳລັບເດືອນມີນາ ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 35,600 ລ້ານ NIS ແລະ ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 98,000 ລ້ານ NIS ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນທຳອິດຂອງປີ ຊື່ງແມ່ນການເພີ່ມຂື້ນ 19,8% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2020.

ໃນຂະນະດຽວກັນ ທະນາຄານກາງຂອງອິດສະຣາເອລ ກ່າວວ່າ: ເສດຖະກິດກຳລັງຟື້ນໂຕ ຍ້ອນການສັກຢາປ້ອງກັນຢ່າງໄວວາ ແລະ ຫຼາຍຂື້ນ 6,5% ຫຼັງຈາກຫຼ້າສຸດປີ 2020 ໃນຂະນະທີ່ຜົນກຳໄລເພີ່ມຂຶ້ນ 42,3% ໃນໄຕມາດທີ 3.

  • ການ​ທ່ອງ​ທ​ຽ​່​ວ

ປະເທດອິດສະຣາເອລ ກຳລັງກະກຽມສຳລັບການກັບຄືນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຕ່າງປະເທດ ໂດຍມີການກຳນົດເປີດບໍລິການຊາຍແດນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃນວັນທີ 23 ພຶດສະພາ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນ ຫຼື ຫາຍດີຈາກການປີ່ນປົວພະຍາດ COVID-19 ເທົ່ານັ້ນ) ຫຼັງຈາກຊາຍແດນໄດ້ຖືກປິດເປັນເວລາ 1 ປີ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີການສູນເສຍລາຍຮັບ 5,300 ລ້ານໂດລາ ກະຊວງທ່ອງທ່ຽວ ກ່າວວ່າ: ຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຕ່າງປະເທດນິຍົມທີ່ສຸດແມ່ນເຢຣູຊາເລັມ.

ສປ  ຈີນ

ສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດຫຼາຍກວ່າ 308 ລ້ານໂດສ ໃນນັ້ນມີພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດຫຼາຍກວ່າ 80% ແລະ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງປະຊາຊົນຈີນ ກຳລັງຈະກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ ຍ້ອນຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງເຕັມທີ່ໃນການຄວບຄຸມພະຍາດ ແລະ ມາດຕະການກັກໂຕຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ສຳລັບຜູ້ທີ່ເດີນທາງມາຈາກຕ່າງປະເທດ.

ເສດຖະກິດຕາມການຄາດຄະເນຂອງ Oxford Economics ເຫັນວ່າແຜນການສັກວັກຊີນ ຂອງ ສປ ຈີນ ສາມາດໄປສູ່ການເພີ່ມອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 9.3% ໃນປີນີ້ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິໂພກມີທ່າອ່ຽງປັບປຸງດີຂື້ນ ແລະ ການຊົມໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນປີນີ້ອາດຈະເພີ່ມຂື້ນ 7% ຈາກກ່ອນໄລຍະເວລາການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ໃນປີ 2019.

  • ເສດຖະກິດໜື່ງດຽວ

ເສດຖະກິດ ສປ ຈີນ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນໄຕມາດທຳອິດ ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍໃນຫຼາຍດ້ານກໍ່ຕາມ ອັດຕາປະສິດທິພາບຂອງວັກຊີນ, ການຈໍາ​ກັດ​ການ​ເດີນ​ທາງ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ນີ້ເຮັດໃຫ້ ສປ ຈີນ ເປັນເສດຖະກິດຫຼັກຂອງໂລກພຽງແຫ່ງດຽວ ທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ.

ອົງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ສປ ຈີນ ກ່າວວ່າ: ເສດຖະກິດຂອງປະເທດຂະຫຍາຍຕົວໃນເດືອນມັງກອນ ເຖິງເດືອນມີນາ ເມື່ອທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາການສົ່ງອອກເພີ່ມຂື້ນ 38,7% ໃນໄຕມາດ ໃນຂະນະທີ່ຍອດຂາຍອາຄານການຄ້າທັງໝົດເພີ່ມຂຶ້ນ 88,5% ຈາກປີກ່ອນ ສປ ຈີນ ກຳລັງຕັ້ງເປົ້າໝາຍການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງປີນີ້ແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 6%.

  • ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ງົດງາມ

ຕະຫຼາດສາຍການບິນ ສປ ຈີນ ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງນັບຕັ້ງແຕ່ບຸນປີໃໝ່ກຸດຈີນ, ໃນໄລຍະວັນພັກ, ວັນກຳມະກອນທີ່ຜ່ານມາ ຄົນຈີນໄດ້ຈອງປີ້ເດີນທາງເພີ່ມຂື້ນ 3 ເທົ່າ ແລະ ນັບເປັນການເດີນທາງຫຼາຍທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ເກີດການລະບາດ. ກະຊວງວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປ ຈີນ ກ່າວວ່າ: ການເດີນທາງພາຍໃນປະເທດ 230 ລ້ານທ້ຽວ ໃນໄລຍະວັນພັກເພີ່ມຂຶ້ນ 119,7% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ.

ໃນຂະນະການໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດແມ່ນ 113,230 ລ້ານຢວນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 138,1% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດໄດ້ເພີ່ມຂື້ນຍ້ອນຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ຄົນຈີນ ບໍ່ສາມາດເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດໄດ້.

ສິງກະໂປ

ເຖິງຈະບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນອັນດັບທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທີງນັ້ນ ໃນປະຈຸບັນປະເທດສິງກະໂປ ໄດ້ຖືກຈັດເຂົ້າເປັນປະເທດທີ່ຮັບມືກັບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ ຊື່ງແຊງໜ້າລື່ນກາຍປະເທດນິວຊີແລນ ອີງຕາມການຈັດອັນດັບຂອງດັດຊະນີຂອງບູມເບີກ (The Bloomberg Covid Resilience Ranking) ດ້ວຍໂຄງການສັກຢາກັນພະຍາດຢ່າງໄວວາ ໂດຍໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໃຫ້ພົນລະເມືອງຕາມອັດຕາສ່ວນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນອາຊຽນຢູ່ທີ່ 19,5% ປະມານ 6 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວປະເທດ.

ປະຈຸບັນປະເທດສິງກະໂປ ສາມາດກັບຄືນສູ່ແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດຕາມປົກກະຕິ ແລະ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນແຕ່ລະມື້ບໍ່ເຖີງ 100 ຄົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ກາງປີກາຍ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການລ໊ອກດາວ ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ 2020 ປະຊາຊົນສາມາດພົບປະ ເບິ່ງໜັງ ເບິ່ງຄອນເສີດ ກິນເຂົ້າຢູ່ຮ້ານອາຫານຕ່າງໆ ໄດ້ແຕ່ຍັງຕ້ອງຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ແລະ ໃສ່ໜ້າຜ້າອັດປາກ-ອັດດັງຕະຫຼອດເວລາ ຍົກເວັ້ນເວລາກິນເຂົ້າ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍເທົ່ານັ້ນທີ່ບໍ່ໄດ້ໃສ່.

  • ເສດຖະກິດກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງອາດຈະຟື້ນໂຕຄືນ

ອົງການເງິນຕາ ຂອງປະເທດສິງກະໂປ (MAS) ກ່າວໃນເດືອນເມສາ ວ່າ: ເສດຖະກິດອາດຈະຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍກວ່າ 6% ໃນປີນີ້ ເນື່ອງຈາກອຸປະສັກເຮັດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂື້ນ ແລະ GDP ຂອງປະເທດໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວໃນໄຕມາດທີ 3 ຕິດຕໍ່ກັນ.

  • ການທ່ອງທ່ຽວ

ໂຄງການ Air Travel Bubble (ATB) ລະຫວ່າງສິງກະໂປ ແລະ ຮົງກົງ ແມ່ນຈະເລີ່ມໃນວັນທີ 26 ພຶດສະພາ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງໄດ້ຈອງປີ້ເຮືອບິນຈົນເຕັມ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ສິງກະໂປ ກ່າວວ່າ: ມາດຕະການຄວບຄຸມທີ່ເຂັ້ມງວດ ແລະ ເພີ່ມທະວີໃນການເດີນທາງຂ້າມຊາຍແດນ ອາດມີຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂື້ນອີກ ເພື່ອສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອີກຄັ້ງ ແລະ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພະຍາດ COVID-19 ສາຍພັນອິນເດຍແຜ່ລະບາດພາຍໃນປະເທດ ຊື່ງຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການ ATB ລະບຸວ່າ: ຖ້າຈຳນວນຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ ໂດຍສະເລ່ຍຈາກຄົນຕ່າງປະເທດຫຼາຍກ່ວາ 5 ຄົນ ໃນໄລຍະເວລາ 5 ວັນໃນສິງກະໂປ ແລະ ຮົງກົງ ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງຖືກໂຈະ.

ສະຫະລັດອາຣັບເອມິເຣດ

ເປັນອີກປະເທດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ມີການຍອມຮັບໃນການຮັບມືກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຟື້ນໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ ໂດຍໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນໄປແລ້ວຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ ໃນທົ່ວປະເທດ.

ທ່ານ Mohammed Khalaf Al Habtoor ຊີອີໂອຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Al Habtoor ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງ ໃນບັນດາບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນສະຫະລັດອາຣັບເອມິເຣດ ກ່າວວ່າ: ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດນັ້ນແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍ “ເກີນຄວາມຄາດໝາຍ” ໂດຍອ້າງອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ເປີດເຜີຍ ຂອງກອງທຶນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ທະນາຄານກາງສະຫະລັດອາຣັບເອມິເຣດ.

ກອງທຶນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດຄາດຄະເນວ່າ: ເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດຈະເພີ່ມຂື້ນ 3.2% ໃນຂະນະທີ່ທະນາຄານກາງຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວ 2,5% ຫຼັງຈາກການຫຼຸດລົງ 6,1% ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ເປີດເຜີຍ ຂອງສູນສະຖິຕິຂອງປະເທດ.

ເດັນມາກ

ເປັນຕົວຢ່າງອີກປະເທດໜຶ່ງ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງໃນຂົງເຂດການຟື້ນໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຊື່ງສັກວັກຊີນແລ້ວ 2,3 ລ້ານໂດສ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢ່າງໜ້ອຍ 14,1% ຂອງຈຳນວນພົນລະເມືອງທັງໝົດ ໃນຂະນະທີ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ໃນລະຫວ່າງຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ຫຼຸດລົງຈາກຫຼາຍພັນຄົນເຫຼືອ 500 ເຖິງ 700 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດກິນເຂົ້າຢູ່ຮ້ານອາຫານ ຫຼື ຮ້ານກາເຟ ພ້ອມທັງເຊຍກິລາໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການກວດຫາຜູ້ຕິດເຊື້ອໂດຍການກວດປະມານ 200,000 ຄົນ ຫຼື 4% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດຕໍ່ມື້.

  • ເສດຖະກິດອາດຈະຢູ່ໃນລະດັບສູງສຸດໃນຮອບ 15 ປີ.

ກະຊວງການເງິນເດັນມາກກ່າວໃນທ້າຍເດືອນເມສາ ນີ້ວ່າ: ເສດຖະກິດຂອງປະເທດຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວ 3.8% ໃນປີໜ້າ ເຊິ່ງເປັນລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວສູງທີ່ສຸດໃນຮອບ 15 ປີ ແລະ ຄາດວ່າເສດຖະກິດໃນປີນີ້ຈະຂະຫຍາຍຕົວ 2,1%.

  • ມາດຕະການຜ່ອນຜັນການທ່ອງທ່ຽວ

ປະເທດເດັນມາກ ໄດ້ມີການຜ່ອນຜັນການເດີນທາງລະຫວ່າງປະເທດ ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ສັກວັກຊີນຄົບ 2 ໂດສ ແລະ  ຜູ້ທີ່ປີ່ນປົວຫາຍດີຈາກພະຍາດ COVID-19 ຫຼື ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ທີ່ມີຖີ່ນຖານຢູ່ໃນເດັນມາກ ສາມາດເດີນທາງໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັກໂຕ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມາຈາກເຂດສີແດງຍັງຕ້ອງມີມາດຕະການທີ່ເຄັ່ງຄັດ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວກໍ່ຕາມ.