ນັບແຕ່ ວັນທີ 7 ກັນຍາ ມາຮອດ ວັນທີ 8 ກັນຍາ ລະດັບນ້ຳຢູ່ ນະຄອນປາກເຊ ໄດ້ເລີ່ມ ແຫ້ງລົງ ເຊິ່ງທ່ານ ວີສຸກ ພິມມະສອນ ນາຍບ້ານ ໃຫຍ່ທ່າໄຮ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງ ຈຳປາ ສັກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມາຮອດເວລາ 10:20 ໂມງ ຂອງວັນທີ 8 ກັນຍາ ນີ້ ປາກົດວ່າ ນ້ຳໄດ້ແຫ້ງລົງ ປະມານ1ແມັດປາຍ ແລ້ວ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບາງເສັ້ນທາງພາຍໃນບ້ານສາມາດທຽວໄດ້.

ຫລັງຈາກນ້ຳບົກແຫ້ງແລ້ວ ຈະໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເລີ່ມເນົ່າ ແລະ ສົ່ງກິ່ນເຫມັນ ແລ້ວ ຕະຫລອດຮອດການນຳລູກບ້ານ ແກ້ໄຂ ແລະ ສ້ອມແປງເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງທີ່ຖືກ ນ້ຳຖ້ວມ.