ຈຸດທາງຂາດລະຫວ່າງຂົວບ້ານຫວຍໂຄນ ແລະ ບ້ານວາປີ ເມືອງຄົງເຊໂດນ ແຂວງສາລະ ວັນ (ເສັ້ນທາງແຕ່ເມືອງຄົງເຊໂດນໄປຫາເມືອງສາລະວັນ) ມາຮອດປັດຈຸບັນ ລົດສາມາດ ແລ່ນຜ່ານໄປມາໄດ້ແລ້ວ ເນື່ອງຈາກວ່າພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ລົງມາປັບປຸງແກ້ໄຂ ໃນວັນ ທີ 7 ກັນຍາ 2019 ນີ້.