ພະນັກງານໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ສຸມກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໄຟ ຟ້າທັງເວັນ ແລະ ຄືນ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ໃຊ້ໄຟ ຄືນໃຫມ່ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້. ຜົນການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນມູນຄ່າ ເສຍຫາຍ 1 ຕື້ກວ່າກີບ ໄລຍະ ນ້້ຳຖ້ວມຫນັກຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ.