ຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ຄຳພອນ ພີມມະລາດ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຫຼ້າສຸດຕໍ່ກັບສະພາບ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດນ້ໍາຖ້ວມ ຄັ້ງວັນທີ 7 ກັນຍາ 2019. ຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພ – ພິບັດນ້ໍາຖ້ວມຢູ່ເມືອງແບງໂດຍລວມ ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ເວລາ 5:00-8:00 ວັນເສົາ, ທີ 17 ສິງຫາ 2013 ໄດ້ເກີດມີຝົນຕົກຫນັກ, ເກີດມີນ້ໍາປ່າໄຫຼຫຼັ່ງ ເຊີງເກີດມີຜົນເສຍຫາຍລວມທັງຫມົດ: 5.007,383.300 ກີບ(ຫ້າຕື້ ເຈັດລ້ານສາມແສນແປດສືບສາມພັນສາມຮ້ອຍກີບ) ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ບ້ານປະຊາຊົນ. ມີບ້ານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 5 ບ້ານຄື: ບ້ານນຫ້ວຍ, ບ້ານ ຫ້ວຍລາ, ບ້ານທ່າກາດ, ບ້ານໂພແກ້ວ ແລະ ບ້ານແບ່ງຫຼວງ,ມີ 139 ຄອບຄົວ, ມີພົນລະເມືອງ 791 ຄົນ, ຍິງ 402 ຄົນລວມມູນຄ່າການເສຍຫາຍທັງຫມົດ: 1.338,020.000 ກີບ. ໂຮງຫມໍເມືອງ: ຕຶກອາຄານຈານວນ 5 ຫຼັງ, ຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດເສຍຫາຍ 66.551.000 ກວ່າກີບ, ເຄື່ອງໄຟຟ້າ 357.500.000 ກີບ ລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍທັງຫມົດ: 424,051,000 ກີບ.

ວຽກງານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ – ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ 1 ຈຸດ ຖືກເຊາະເຈື່ອນ ມູນຄ່າເສຍຫາຍ 555.000.000 ກີບ, ທາງ ຊົນນະບົຕຈາກບ້ານນາຫ້ວຍຫາບ້ານນາໂຮມ ຖືກຕັດຂາດ 3 ຈຸດ, ບ້ານນ້ໍາຕໍ້ ຫາ ບ້ານພູສິງ 1 ຈຸດ ມູນຄ່າ ຄວາມເສຍຫາຍ 513.000,000 ກີບ, ລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍທັງຫມົດ: 1.086.000.000 ກີບ. ວຽກງານນ້ໍາປະປາ. ນໍ້າປະປາຖືກເປເພເສຍຫາຍຈໍານວນ 24 ຈຸດ ມູນຄ່າເສຍຫາຍ 241.140.800 ກິບ ປະຈຸບັນສາມາດ ແກ້ໄຂ ແລະ ສະຫນອງນ້ໍາໄດ້ແລ້ວ. ວຽກງານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ມີບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັງຫມົດ 19 ບ້ານ, ຄອບຄົວທີ່ຖືກຜົນກະທົບ 623 ຄອບຄົວ, ພົນລະເມືອງ ້ 3.622ຄົນ, ຍິງ 1.781 ຄົນ, ມູນຄ່າຖືກເສຍຫາຍທັງຫມົດ 1,938.171.500 ກີບເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: ວຽກງານປູກຝັງ, ເນື້ອທີ່ນາຖຶກຜົນກະທົບທັງຫມົດ 128 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນເສຍຫາຍທັງຫມົດ: 346 ໂຕນ, ມູນຄ່າເສຍຫາຍປະມານ 1,142.722.໐໐໐ ກີບ. ສາລີແຂງຖຶກຜົນກະທົບທັງຫມົດ 92 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນເສຍຫາຍທັງຫມົດ 246,08 ໂຕນ ມູນຄ່າເສຍຫາຍ 246. OB0.000 ກີບ, ພິດອື່ນໆ(ສ່ວນເຂົ້າ, ຢາງພາລາ, ຫມາກແຫນງ, ຫມາກເດື່ອນ້ໍາມັນ ແລະ ພຶດຜັກ) ເນື້ອທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 16 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນເສຍຫາຍທັງຫມົດ 124.577.500 ກີບ. ວຽກງານລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ສັດລ້ຽງເສຍຫາຍຈໍານວນ 280 ໂຕ ມູນຄ່າເສຍຫາຍທັງຫມົດ 41.450.000 ກີບ,ຫນອງປາ 61 ຫນອງ, ເນື້ອທີ່ທັງຫມົດ: 3,27 ເຮັກຕາ, ມູນຄ່າເສຍຫາຍ 162.000.000 ກີບ, ວຽກຊົນລະປະທານ: ຊົນລະປະທານຖືກຜົນກະທົບ 9 ໂຄງການ, ຈຸດທີ່ເສຍຫາຍ 9 ຈຸດ, ຫົວງານເປເພ 5 ຫົວງານ, ຄອງເຫມືອງ 3 ເສັ້ນ ມູນຄ່າເສຍຫາຍ 315.372.000 ກີບ, ການແກ້ໄຂເລັ່ງດ່ວນ:

ໄດ້ມອບໃຫ້ຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງລົງສົມທົບກັບອານາດການປົກຄອງບ້ານເກັບກໍາຂໍ, ມູນຜົນເສຍຫາຍຢ່າງລະອຽດ. ສົມທົບກັບອົງການກາແດງນໍາເອົາເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໄປມອບໃຫ້ປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍພ້ອມທັງນໍາເອົາກໍາລັງຊາວຫນຸ່ມຈາກບັນດາສໍານັກງານອ້ອມຂ້າງເມືອງສົມທົບກັບ ສອງກອງບັນຊາການທາງ ຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນບ້ານເທດສະບານ ລົງຊ່ວຍປະຊາຊົນ ອະນາໄມເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງທີ່ໄດ້ ຮັບຜົນກະທົບ, ໄດ້ແກ້ໄຂຢຽວຢາປະຊາຊົນທີ່ຖຶກຜົນກະທົບເປັນເງິນ, ເຂົ້າສານ ແລະ ເຄື່ອງຂອງທີ່ຈໍາເປັນຈໍານວນຫນຶ່ງ, ໄດ້ສົມທົບກັບອານາດການປົກຄອງບ້ານາຫ້ວຍຊອກບ່ອນພັກອາໄສຊົ່ວຄາວໃຫ້ຄອບຄົວທີ່ຖຶກຜົນ ກະທົບ, ແລ້ວກະກຽມຈັດສັນດິນປູກສ້າງໃຫມ່ໃຫ້ຄົວເຮືອນດັ່ງກ່າວ ແລະ ພົວພັນນໍາ ຍທຂ ເມືອງນາສະເຫນີ ພະແນກຍທຂແຂວງພິຈາລະນາຊ່ວຍແກ້ໄຂຈົກດິນເຮືອນ. ສໍາລັບຊົນລະປະທານທີ່ສາມາດສ້ອມແປງໄດ້ແມ່ນໄດ້ປຸກລະດົມແຮງງານຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ເຈົ້າ ຂອງນາທີ່ນໍາໃຊ້ຊົນລະປະທານດັ່ງກ່າວສ້ອມແປງດ້ວຍແຮງງານຄົ້ນ ແລະ ກິນຈັກຈໍານວນຫນຶ່ງເຊິ່ງສາມາດ ສ້ອມແປງໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ ພື້ນຟູເນື້ອທີນາທີສາມາດຟື້ນຟູໄດ້ເພື່ອເກັບກູ້ຜົນຜະລິດຄືນ. ສໍາລັບເສັ້ນທາງແມ່ນໄດ້ແກ້ໄຂຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ລົດສາມາດແລ່ນໄປມາໄດ້ທັງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ແລະ ເສັ້ນທາງຊົນນະບົດ. ສ້ອມແປງທໍ່ສົ່ງນ້ໍາປະປາໃຫ້ສາມາດນາໃຊໄດ້ເປັນປົກກະຕິ, ຊີ້ນໍາການວາງແຜນການເພື່ອປູກພືດລະດູແລ້ງທົດແທນ, ການແກ້ໄຂໄລຍະຍາວ ແລະ ໄດ້ມອບໃຫ້ຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວໂດຍສົມທົບກັບສາຍຕັ້ງຂຶ້ນແຜນລະອຽດ ເພື່ອຂຽນບົດສະເຫນີໂຄງ ການຂໍງົບປະມານຕາມປົກກະຕິ.

ຂ່າວໂດຍ: ແສງອາທິດ