ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງອັດຕະປື ມີຄວາມພ້ອມໃນທຸກດ້ານ ເປັນຕົ້ນ ດ້ານບຸກຄະ ລາກອນ, ຢາປົວພະຍາດ, ອຸປະກອນທາງການແພດ, ຫ້ອງນອນຄົນເຈັບ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອ ຮອງຮັບຄົນເຈັບ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ ກະທົບ ຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ຢູ່ 5 ເມືອງ ຂອງແຂວງອັດຕະປື ຄື: ເມືອງສາມັກຄີໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ເມືອງພູວົງ, ເມືອງສະໜາມໄຊ ແລະ ເມືອງຊານໄຊ ໃຫ້ ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢ່າງທັນການ.

ທ່ານນາງ ອ່ອນຜິວ ໂພທິລາດ ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງອັດຕະປື ລາຍງານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນັບແຕ່ມື້ເກີດເຫດ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ໄດ້ກະກຽມທີມງານລົງກວດ ສອບ ກ່ຽວກັບພະຍາດທີ່ເກີດໃນໄລຍະນ້ຳຖ້ວມ ຢູ່ບັນດາບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບ ໃນ 5 ເມືອງຢ່າງໃກ້ຊິດ ໂດຍສະເພາະຈຸດບໍລິການ ຢູ່ສຸກສາລາທຸກແຫ່ງ, ແຕ່ງຕັ້ງທີມງານແພດ ເຄື່ອນທີລົງສຸຂະສຶກສາ ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ໃນຊ່ວງໄລຍະນ້ຳ ຖ້ວມ ແລະ ຫລັງນ້ຳຖ້ວມ ເຊິ່ງຈະປະຕິບັດຢູ່ 5 ເມືອງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ; ແຕ່ງຕັ້ງທີມ ງານອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ລົງແກ້ໄຂສະພາບນ້ຳ, ໃສ່ກໍລໍລິນໃນບໍ່ນ້ຳທີ່ຖືກກະ ທົບ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການ ແລະ ຈຸດປະສານງານ, ມີການ ເວນຍາມຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ,​ ສະໜອງຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດໃຫ້ແຕ່ລະເມືອງ, ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ເປັນເຈົ້າການກະກຽມຈັດສັນ ຢາ, ອຸປະກອນການແພດໄວ້ໃນທີ່ປອດໄພ, ທັງໄດ້ກະກຽມແຕ່ ລະສະຖານທີ່ບໍລິການ ຢູ່ ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການຜູ້ເຈັບເປັນໃຫ້ທ່ວງທັນ.


ສຳລັບ ທິດທາງການແກ້ໄຂຫລັງນ້ຳຖ້ວມ ກໍຄືໃນໄລຍະຍາວ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ໄດ້ກະກຽມທີມງານລົງເກັບກຳ ຂໍ້ມູນຜົນກະທົບດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຈາກໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ ຢູ່ 5 ເມືອງ, ຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງການລະບາດ ຂອງພະຍາດຕ່າງໆ ພ້ອມທັງມາດຕະການໃນ ການແກ້ໄຂ, ກະກຽມສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດພາຍຫລັງ ໄພພິບັດ, ສືບຕໍ່ໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ ການຮັກສາອະນາໄມສາມສະອາດ, ສ້າງຕາໜ່າງເຝົ້າ ລະວັັງ ການລະບາດຂອງພະຍາດ, ລົງຄວບຄຸມ ໂຕ້ຕອບພະຍາດ ແລະ ອື່ນໆ.