ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າແຂວງສາລະວັນ ກໍເປັນໜຶ່ງໃນໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ ທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຜົນເສຍຫາຍຫລາຍຢ່າງຕໍ່ລະບົບການຮຽນ-ການສອນ ເຊັ່ນ: ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆໂດຍສະເພາະ ໂຕະ-ຕັ່ງ, ປື້ມຕຳລາຮຽນ, ເອກະສານສຳຄັນອື່ນໆ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນແມ່ນຂີ້ຕົມຕົກຄ້າງ.

ແຕ່ພາຍຫລັງທີ່ນ້ຳໄດ້ບົກແຫ້ງລົງ ຄູອາຈານ-ນັກຮຽນ ໄດ້ຊ່ວຍກັນແກ້ໄຂໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເຊັ່ນ: ເກັບມ້ຽນວັດຖຸສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ແລະ ແກ້ໄຂຈັດຫານ້ຳດື່ມ, ອາຫານ, ເຂົ້າ ໃຫ້ນັກຮຽນ ພາຍໃນໂຮງຮຽນໄດ້ຈຳນວນໜຶ່ງ.
ນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງນີ້ແມ່ນບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ແລະ ເປັນຄັ້ງຮຸນແຮງ ເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບຜົນກະ ທົບຫລາຍສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະມີຫ້ອງການຄູ, ຫໍອາຫານ, ສະໂມສອນ ແລະ ໂຮງງານນ້ຳ ດື່ມ ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍ ແລະ ມີປະເພດເອກະສານຕ່າງໆ, ປື້ມຕຳລາຮຽນ, ເຄື່ອງປັບອາ ກາດ, ຄອມພິວເຕີ 4 ເຄື່ອງ, ໂຕະຕັ່ງກໍຖືກນ້ຳໄຫລຊຸ, ກອບກູ້ໄດ້ຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງປະເມີນ ມູນຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດ 30 ລ້ານກວ່າກີບ.

ຄະນະກຳມະການຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ ລົງຕິດຕາມ, ກວດກາ ສະພາບນ້ຳຖ້ວມໃນ ໂຮງຮຽນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂີ້ຕົມ ຕະຫລອດຮອດອາ ຄານສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂເອງໄດ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບມາຕາມຫລັງຕໍ່ນັກ ຮຽນ ແລະ ຕ້ອງການເປີດການຮຽນການສອນໃນໄວໆນີ້.